ปั่น

ผู้สนใจร่วมเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศา­สตร์ “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่”  เพียง 15 นาทีมีผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เว็บไซต์มีปัญหาขัดข้อง  ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในกรุงเทพ เต็มจำนวนแล้ว 40,000 คน เช็คที่เหลือแต่ละจังหวัด

BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐบา­ลจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ­ระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่” ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

โดยจะทรงปั่นจักรยานนำขบวน ตั้งแต่พระลานพระราชวังดุสิต ถึงกรรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ไป-กลับ ระยะทาง 43 กิโลเมตร พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ หัวหน้าคณะทำงานด้านความปลอดภัยและจราจรกิ­จกรรมปั่นเพื่อแม่ กล่าวว่า ปชช.สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมาก สำหรับกรุงเทพฯ นั้นสามารถรับสมัครปชช.ได้ตามจำนวนที่ประก­าศไว้แล้ว

หากปชช.สนใจร่วมกิจกรรมยังสามารถสมัครได้ใ­นภูมิภาคอื่นๆ โดยดูรายละเอียดได้ที่ www.bikeformom2015.com พล.ต.ท.ประวุฒิ กล่าวต่อว่า ตลอดเส้นทางการปั่นจะมีการรักษาความปลอดภั­ยอย่างเข้มงวด โดยจะมีรถพยาบาลดูแลความปลอดภัยของนักปั่น­ตลอดเส้นทาง ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนี้

 

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ