ปั่นงานบุญ ” พี่ปั่นพาน้องเที่ยว ” โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จ.นครราชสีมา

1
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักโรงเรียน นครราชสีมาปัญญานุกูล ดียิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้เข้าใจในภาระกิจที่หน้าทีของโรงรียนที่รับผิดชอบในปัจจุบัน
2 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สู้โลกกว้างเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมาสำหรับนักเรียนพิการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
3 เพื่อจัดหาทุนทรัพย์สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสุนทรียภาพนักเรียนพิการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลให้เป็นคนดีมีความรักษ์ในศิลปวัฒนธรรมไทย โดย
– จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์กิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์และศิลปะพื้นบ้านเพื่อนักเรียนพิการ
– จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ห้องปรับพฤติกรรมอารมณ์นักเรียนพิการ
– ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการยากจน
4 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการปั่นจักรยาน
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วช่วยเหลือน้องๆ เด็กพิเศษ 300 ชีวิต
กำหนดการ
-06.00น.รวมพล
-07.30น.ปธ.กล่าวให้
โอวาส
-08.00น.ปล่อยขบวน
-09.30น.พักไม้เป็นหิน
-10.30น.ปั่นวนพาน้องๆ
เยี่ยมชมสวนสัตว์
-12.00น.FiNiSHที่ ร.ร
ระยะทาง 50 Km
**รายละเอียดการสมัคร**
ค่าสมัคร 450 บาท พร้อมรับเสื้อปั่น 1 ตัว
การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม” พี่ปั่นพาน้องเที่ยว ” โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
โดยการโอนเงินค่าสมัคร เข้าบัญชีรับโอนค่าสมัคร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด เลขบัญชี 604-1-12224-0
ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร แจ้งชื่อนามสกุล ทีมสังกัด ไซด์เสื้อ ไปยังเจ้าหน้าที่รับสมัครโดยตรงทางไลน์ผู้รับสมัคร
ครูตุ๊กตา ID Line : tafha456
ครูกุ๊กไก่ ID Line : RaKpich
สอบถามรายละเอียดได้ที่
ดร.สิทธิชัย พุฒกลาง 081-9760254
คุณใหม่ เสือโคราชา 082-1448184
คุณน้อย สองล้อ 081-8791318

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ