fbpx
วันจันทร์, มิถุนายน 27, 2022

“Thai Angel cycling” งานแข่งขันจักรยานชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรม “Thai Angel cycling” งานแข่งขันจักรยานชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นาทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพฯ ณ ลานกิจกรรม ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

1.หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมาโครงการจัดแข่งจักรยานในจังหวัดสงขลา ได้รับการตอบรับอย่างดีจาก นักกีฬาจักรยานทั้งภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง และได้มีนักกีฬาน้องใหม่ในวงการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่เนื่องด้วยการจัดการแข่งขันทุกงานผ่านมา ยังไม่มีงานที่เน้นจากัดการปั่นเฉพาะผู้หญิง ทั้งที่จานวน นักปั่นหญิงมีจานวนมาก แต่ยังไม่มีสนามให้ลงแข่งทดสอบฝีมือเท่าที่ควร ทาให้ขาดกาลังใจในการฝึกซ้อม ดังนั้น โครงการนี้จึงได้เกิดขึ้นเพื่อให้นักปั่นจักรยานผู้หญิง ให้ได้มีโอกาสมารวมตัวกันแสดงศักยภาพ และนอกจากจะมุ่งเน้นการฝึกฝนการปั่นจักรยานของผู้หญิง ยังสร้างค่านิยมในหมู่นักปั่นหญิงให้รักสุขภาพและ มีจิตสาธารณะทาเพื่อสังคม เพื่อความยั่งยืนในอนาคต


2. วัตถุประสงค์
1. รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อนาทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. ส่งเสริมการปั่นจักรยานในหมู่นักปั่นหญิง ให้มีการรวมตัวกันมากขึ้น
3. กระตุ้นให้มีการส่งเสริมศักยภาพ ฝึกฝน และเรียนรู้วิธีการปั่นจักรยานอย่างถูกวิธี
4. ส่งเสริมการใช้จักรยานเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการลดโลกร้อน
5. สร้างค่านิยมในหมู่ นักปั่นหญิง ให้ รักสุขภาพและ มีจิตสาธารณะทาเพื่อสังคมด้วย
6. ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สร้างความสามัคคีในหมู่นักปั่นสงขลา


3. เป้าหมาย
กำหนดเป้าหมายของโครงการ โดยคาดหวังจากสมาชิกนักแข่งและผู้สนใจทั่วทุกพื้นที่ของ จังหวัดสงขลา และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศไทย จะร่วมโครงการนี้ประมาณ 1000 – 2000 คน


4. กลุ่มเป้าหมาย
1. นักกีฬาจักรยาน หญิง
2.ผู้ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และปั่นผู้จักรยานทุกประเภททั้งชายและหญิง
3. นักกีฬาจักรยานในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศที่ให้ความสนใจ
4. นักปั่นจักรยานที่ต้องการร่วมการกุศล

5. สถานที่ดาเนินการ
ณ ลานกิจกรรม ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เส้นทางการปั่น จาก ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ไป บ้านหว้าหลัง ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา
6. กิจกรรม

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ตั้งแต่เวลา 13.00 -21.00 น.ลงทะเบียนนักแข่ง และ เริ่มกิจกรรมร้านค้า การบริจาคโลหิต

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
ตั้งแต่เวลา 6.00 -13.30 น.
-เวลา 05.30 – 07.00 น. ลงทะเบียนรับเสื้อ , รับประทานอาหารเช้า
-เวลา 07.30 น. ประธานในพิธีปล่อยตัวนักปั่น
-เวลา 11.00 – 12.00 น. เข้าเส้นชัย และรับเหรียญรางวัล พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน , เครื่องดื่ม
-เวลา 13.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

รายละเอียดการสมัคร **update 4/10/60 อัพเดทลิ้งการรับสมัครจาก thaimtb**
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ thaimtb ตามลิ้งนี้เลยครับ https://event.thaimtb.com/event.php?e=217

หรือสมัครและติดต่อสอบถามได้ทาง
facebook fanpage : Thai Angel cycling
https://www.facebook.com/thaiangelcycling/

เบอร์ติดต่อ
ต้น/กษมา เครือเนียม 094-5322654
เดช/ร.อ.อภิเดช แก้วกระจาย 087-5302552

เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามจำนวน 2,000 ท่าน หรือไม่เกินวันที่ 25 มกราคม 2561

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

FOLLOW US

12,496แฟนคลับชอบ

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ