กำหนดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา อบจ.พะเยา ภูซางเสือภูเขา ประจำปี 2559
(เสือภูเขาทางเรียบ ลาดยางตลอดเส้นทางการแข่งขัน ระยะทาง 28 กิโลเมตร)

image-fcf6_5809bcd7

กำหนดการแข่งขัน
1. กำหนดการแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2. เวลา 15.00 น. – 18.30 น. ของวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559
และวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 06.00 น. – เวลา 08.30 น.
รายงานตัว รับหมายเลขและเสื้อจักรยานที่ระลึก ณ ที่ว่าการอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
3. เวลา 08.45 น. พิธีเปิดการแข่งขัน ณ ที่ว่าการอำเภอภูซาง
4. เวลา 09.00 น. เริ่มปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละรุ่น
5. เวลา 11.00 น. พิธีมอบรางวัลผู้เข้าแข่งขันในแต่ละรุ่น ที่เส้นชัย บริเวณรอยต่อ ไทย – ลาว (กิ่วหก)
6. เวลา 11.45 น. พิธีปิดการแข่งขัน – ผู้เข้าแข่งขันรับประทานอาหารกลางวัน

การสมัครและการบริการ
1. ค่าสมัคร ท่านละ 500 บาท(ถ้าสมัครและโอนเงินค่าสมัครภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ผู้สมัครจะได้รับเสื้อจักรยานเป็นที่ระลึกทุกท่านในวันแข่งขัน
2. ท่านที่สมัครและโอนเงินค่าสมัคร หลังวันที่ 31 ตุลาคม 2559 รวมถึงท่านที่สมัครหน้างานในวันแข่งขัน จะได้รับเสื้อปั่นที่ระลึก โดยผู้จัดจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์(EMS) หลังงานแข่ง และผู้สมัครต้องเพิ่มค่าจัดส่งเสื้อที่ระลึก อีกท่านละ 50 บาท รวมค่าสมัครสำหรับท่านที่สมัครและโอนเงินค่าสมัคร หลังวันที่ 31 ตุลาคม 2559 หรือสมัครหน้างานในวันแข่งขัน ท่านละ 550 บาท
3. ผู้สมัครเข้าแข่งขันที่ติดอันดับ 1 – 5 ในแต่ละรุ่น จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศตามลำดับ
4. ท่านที่สมัครและชำระเงิน 500 ท่านแรก จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศทุกท่าน
5. บริการอาหารเช้า (ข้าวต้ม ผลไม้ตามฤดูกาล น้ำดื่ม) บริการอาหารกลางวัน(ข้าวกล่อง น้ำดื่ม) ฟรี
6. มีจุดบริการน้ำดื่มตามเส้นทางการแข่งขัน 2 จุด
7. มีการจัดเตรียมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีรถบริการปิดท้ายขบวนผู้เข้าแข่งขันตลอดเส้นทาง
8. มีสถานที่กางเต็นท์นอนสำหรับผู้เข้าแข่งขัน ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูซาง

ประเภทการแข่งขัน จักรยานเสือภูเขา ชาย 10 รุ่น – หญิง 5 รุ่น และจักรยานเสือหมอบ 2 รุ่น ดังนี้
A1. รุ่น ชายอายุไม่เกิน 18 ปี
A2. รุ่น ชายทั่วไป
A3. รุ่น ชายอายุ 30 – 34 ปี
A4. รุ่น ชายอายุ 35 – 39 ปี
A5. รุ่น ชายอายุ 40 – 44 ปี
A6. รุ่น ชายอายุ 45 – 49 ปี
A7. รุ่น ชายอายุ 50 – 54 ปี
A8. รุ่น ชายอายุ 55 – 59 ปี
A9. รุ่น ชายอายุ 60 ปี ขึ้นไป
A10. รุ่น ชาย น้ำหนัก 85 กก. ขึ้นไป ไม่กำหนดอายุ

B1. รุ่น หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี
B2. รุ่น หญิงทั่วไป
B3. รุ่น หญิง อายุ 30 – 39 ปี
B4. รุ่น หญิง อายุ 40 – 49 ปี
B5. รุ่น หญิง อายุ 50 ปี ขึ้นไป

C1. จักรยานเสือหมอบ ชายทั่วไป
C2. จักรยานเสือหมอบ หญิงทั่วไป
C3. รุ่นใจเกินร้อย ไม่มีการแข่งขัน ไม่มีการจัดลำดับ รับผู้สมัครทุกเพศ ทุกวัย และไม่จำกัดประเภทรถจักรยาน(เสือภูเขา เสือหมอบ ฟิกเกียร์ รถแม่บ้าน ฯ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีอายุตามรุ่นที่กำหนด โดยใช้ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วย พ.ศ. เกิดของผู้สมัคร
2. นักแข่งที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง
3. นักแข่งต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อการเข้าร่วมแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ต้องใช้จักรยานเสือภูเขาในการแข่งขันเท่านั้น
2. ผู้เข้าแข่งขันทั้งประเภทจักรยานเสือภูเขาและเสือหมอบ ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมหมวกกันกระแทกตลอดเวลาที่ทำการแข่งขัน
4. จักรยานเสือภูเขาไม่กำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อจักรยาน แต่ขนาดหน้ายางต้องไม่ต่ำกว่า 1.90
5. จักรยานเสือภูเขา ที่ใช้ในการแข่งขันอนุญาตให้ใช้โช้ค หรือตะเกียบก็ได้
6. ผู้เข้าแข่งขันต้องติดป้าย หรือเบอร์ที่หน้ารถให้มองเห็นเด่นชัดตลอดเวลาที่ทำการแข่งขัน
7. ผู้เข้าแข่งขัน รุ่นน้ำหนัก 85 กิโลกรัม ต้องชั่งน้ำหนักต่อหน้ากรรมการก่อนยื่นใบสมัคร
8. ผู้เข้าแข่งขัน หรือทีมแข่งขันใดมีเจตนากลั่นแกล้ง หรือกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดอุปสรรค
หรืออันตรายต่อการแข่งขันของผู้อื่น จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
9. ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
10. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นอันสิ้นสุด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 08-1885-3029 , 09-3270-5454 , 08-9191-8008

โอนเงินค่าสมัคร
บัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)สาขาเทสโก้โลตัสเชียงคำ
ชื่อบัญชี นางวันเพ็ญ ยืนยงแสน
เลขบัญชี 886-0-18899-7
(โอนเงินชำระค่าสมัครภายใน วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จะได้รับเสื้อปั่นที่ระลึก ในวันแข่งขัน)

QR code line สำหรับท่านที่จะสมัครทางไลน์
รูปภาพ

สำหรับท่านที่สมัครในระบบลงทะเบียนออนไลน์ คลิกลิ้งค์นี้ครับ
https://docs.google.com/a/mfu.ac.th/for … w/viewform

สำหรับท่านที่จะสมัครผ่านทางกล่องข้อความ(inbox) ในเฟสบุ้ค ตามลิ้งค์นี้ครับ
https://www.facebook.com/%E0%B8%A0%E0%B … ts&fref=ts

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ