Bicycles

นักปั่นจักรยานชาว thaibike.org ทราบหรือไม่ว่า ผลวิจัยเกี่ยวกับการปั่นจักรยานว่า มีส่วนช่วยให้อาการซึมเศร้าได้ จากอเมริกา นักจิตวิทยาในสหรัฐอเมริกาค้นพบว่า การนำมาบำบัดผู้ป่วยโรคซึม

โรคซึมเศร้า หรือการไม่รู้สึกยินดี ยินร้าย เป็นโรคที่อยู่กึ่งๆ ระหว่าง การป่วยทางร่างกายกับอาการทางจิต คำว่า “ซึมเศร้า” ใช้ในหลายทาง มักใช้เพื่อหมายถึงกลุ่มอาการนี้ แต่อาจหมายถึงความผิดปกติทางจิตอื่นหรือหมายถึงเพียงภาวะซึมเศร้าก็ได้

โรคซึมเศร้าเป็นภาวะทำให้พิการ (disabling) ซึ่งมีผลเสียต่อครอบครัว งานหรือชีวิตโรงเรียน นิสัยการหลับและกิน และสุขภาพโดยรวมของบุคคล ในสหรัฐอเมริกา ราว 3.4% ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าฆ่าตัวตาย และมากถึง 60% ของผู้ที่ฆ่าตัวตายนั้นมีภาวะซึมเศร้าหรือความผิดปกติทางอารมณ์อย่างอื่น

นักจิตวิทยาในสหรัฐอเมริกาค้นพบว่า การนำผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามาปั่นจักรยาน ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยลดอาการซึมเศร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปั่นจักรยาน ช่วยป้องกันโรคซึมเศร้าได้เพราะขณะที่เราปั่นจักรยาน ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนเอนดอร์ฟินออกมา ซึ่งฮอร์โมนนี้จะไปลดฮอร์โมนความเครียดโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้สิ่งที่ช่วยป้องกันโรคซึมเศร้าได้นั้นคือ การรวมกลุ่มกันปั่นจักรยาน เช่น การออกทริป การปั่นจักรยานรณรงค์ หรือชมรมการปั่นต่างๆ ทำให้มีสังคมนักปั่นใหม่ๆ เกิดขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแชร์ความสนุกร่วมกันนั่นเอง

ขอบคุณข้อมมูล,wikipedia,www.rider.in.th

 

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ