fbpx
วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 1, 2023

“สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก”

สองล้อเพื่อน้อง

วันนี้นำกิจกรรม ดีดี มาฝากชาวthaibike.org  1 คน 1 คัน ร่วมแบ่งปัน ของชวนชาวthaibike.org ร่วมแบ่งปันและส่งต่อจักรยานเหลือใช้ ให้กับเด็กๆ ที่อยู่ห่างไกลและไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ผ่านโครงการ “สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก” ซึ่งโครงการนี้จะมีการรับบริจาคจักรยานเก่า และนำมาบูรณะใหม่ ให้สามารถใช้ได้ เพื่อส่งมอบต่อให้น้องๆ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 

สองล้อเพื่อน้อง

เกี่ยวกับกิจกรรม
โครงการสองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก โดย บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ร่วมกับเครือข่ายนักปั่นจักรยานจากทั่วประเทศ จัดทำโครงการ “สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก” รวมพลังธารน้ำใจถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา

สองล้อเพื่อน้อง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อร่วมสร้างปณิธานความดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา

2.เพื่อจัดหาจักรยานเหลือใช้ สภาพดี พร้อมใช้งาน เพื่อนำไปมอบให้เด็กที่ขาดโอกาส จำนวน 9,000 คัน เป็นอย่างน้อย

3.เพื่อรณรงค์ และส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชน รักการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพที่ดี

สองล้อเพื่อน้อง

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันนี้ – 5 ธันวาคม 2558

• ปัจจุบัน | คณะทำงานอยู่ในระหว่างการดำเนินการลงพื้นที่เพื่อพบปะ และประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ให้กับศูนย์ประสานงานภาค และเครือข่ายจิตอาสา ทุกจังหวัด โดยได้ดำเนินการเสร็จไปแล้วสองภาค คือ ภาคตะวันออก และภาคเหนือ ทั้งนี้จะดำเนินการให้เสร็จทุกภาคภายในเดือนกรกฎาคมนี้

สองล้อเพื่อน้องสองล้อเพื่อน้อง

• 12 สิงหาคม | เปิดศูนย์ประสานงานภาค และเครือข่ายจิตอาสา ครบทั่วประเทศ (พร้อมรับ-ซ่อม-ส่ง จักรยาน)

• 9 กันยายน – 5 ธันวาคม | คณะทูตจักรยานรณรงค์โครงการฯ จำนวน 20 ท่าน ออกเดินทางโดยการปั่นจักรยานจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดต่างๆ เป็นระยะเวลา 88 วัน รวม 58 จังหวัด ระยะทาง 6,820 กิโลเมตร เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (ในกิจกรรมนี้ผู้สนใจทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมปั่นได้ตามเส้นทางที่สนใจ)

• 5 ธันวาคม | พิธีถวายสมุดลงนามถวายพระพรฯ

สองล้อเพื่อน้อง
ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ได้โดย

1.ร่วมบริจาคจักรยานเหลือใช้ | สภาพดีพร้อมใช้งาน เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กๆที่ขาดแคลนตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทย….การรับและส่งมอบจักรยานสามารถนำไปบริจาคได้ที่ศูนย์ประสานงานกลาง,ศูนย์ประสานงานภาค และเครือข่ายจิตอาสาแต่ละจังหวัด ทั่วประเทศ …

2.ร่วมเป็นเครือข่ายจิตอาสา | โดยการประชาสัมพันธ์โครงการ เชิญชวนคนมาร่วมบริจาคจักรยาน ช่วยแนะนำโรงเรียน ชุมชน หรือเด็กที่ขาดแคลน ,ช่วยรับ-ส่งจักรยานจากผู้บริจาคไปยังศูนย์ฯ หรือผู้รับ,ช่วยซ่อมบำรุงจักรยานก่อนการส่งมอบ

3.ร่วมขบวนปั่น | เชิญชวนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมขบวนปั่นไปพร้อมกับคณะทูตจักรยาน เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์โครงการฯ และสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนทั่วประเทศ โดยการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ลงนามถวายพระพร ตามจังหวัดต่างๆ ที่ขบวนไปถึง รวมถึงอาจมีกิจกรรมรับและส่งมอบจักรยานให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ รวมระยะเวลาปั่น 88 วัน 58 จังหวัด ระยะทาง 6,820 กิโลเมตร (ผู้สนใจที่จะร่วมขบวนปั่นสามารถเลือกปั่นได้ตามเส้นทาง และระยะทางที่ท่านสะดวก โดยทางโครงการฯ จะทำการประชาสัมพันธ์ วิธีการรับสมัครเข้าร่วมขบวนปั่น-เส้นทาง ให้ท่านทราบต่อไป)

4.ร่วมสนับสนุนสินค้าที่ระลึก | โดยการซื้อเสื้อยืดโครงการ และเสื้อจักรยาน(ขณะนี้อยู่ในระหว่างการผลิต)

5.ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ | เพื่อใช้เป็นทุนในการจัดหาจักรยาน และอะไหล่ รวมทั้งใช้เป็นทุนในการดำเนินงานของศูนย์ฯ
ชื่อบัญชี สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาดไทย เลขที่บัญชี 207-230679-3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานกลาง โครงการสองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก
บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด 246/8 ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.10240
โทร. 02- 158-6122 ต่อ 616 และ 290
Facebook : สองล้อเพื่อน้อง และ www.สองล้อเพื่อน้อง.com

สองล้อเพื่อน้อง สองล้อเพื่อน้อง

**ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ง ในการแบ่งปัน และส่งมอบโอกาสให้กับน้องๆ โดยการบริจาคจักรยาน และแชร์เพจนี้ไปยังเพื่อนๆของคุณค่ะ**

หมายเหตุ
• ศูนย์ประสานงานกลาง | ตั้งอยู่ที่บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด มีหน้าที่ ประสานงานผู้ให้ – ผู้รับในเขตกรุงเทพมหานคร ,รวบรวมข้อมูลความขาดแคลน, รายละเอียดผู้บริจาค,จำนวนจักรยาน ( ทั่วประเทศ ),รวบรวมและกระจายเครื่องมือ อุปกรณ์ อะไหล่ ที่ได้รับบริจาคจากส่วนกลางแล้วส่งต่อไปยังศูนย์ภูมิภาคแต่ละจังหวัด,สื่อสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโครงการ ไปยังศูนย์ประสานงานภาค และเครือข่ายจิตอาสา

• ศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาจังหวัด | มีหน้าที่

1. หาข้อมูลความขาดแคลน ความต้องการจักรยานของเด็กๆ ตามโรงเรียน หรือชุมชนในเขตรับผิดชอบภายในภาค หรือจังหวัดที่รับผิดชอบ

2. เป็นจุดรับมอบจักรยานเก่าจากผู้ต้องการบริจาคในพื้นที่ โดยจักรยานที่รับบริจาคทางโครงการฯประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริจาคซ่อมมาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่แล้ว

3. กรณีที่จักรยานไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อาจมีการซ่อมบำรุงเพิ่มเติม

4. นอกจากรับบริจาคจักรยานเก่าแล้ว หากผู้บริจาคยินดีมอบจักรยานใหม่ได้เช่นกัน

5. เป็นพื้นที่จัดเก็บจักรยาน ก่อนส่งมอบให้เด็กๆ ตามโรงเรียนและชุมชนต่างๆ ในจังหวัดต่อไป

6. เป็นตัวแทนของโครงการฯ หรือของผู้บริจาค ส่งมอบจักรยานให้กับเด็กๆ ตามพื้นที่ต่างๆ

โทรติดต่อ 021586122 ต่อ 616 และ 290

 

 

FOLLOW US

12,496แฟนคลับชอบ

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ