fbpx
วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024

THAIBIKE ชวนปั่นงาน Bangkok Bank CycleFest 2018

THAIBIKE ชวนปั่นจักรยาน Bangkok Bank CycleFest 2018 กับการกลับมาอีกครั้งเป็นปีที่ 2 โปรแกรมการแข่งขันจักรยานนานาชาติที่ต้อนรับนักปั่นทุกเพศทุกวัยและทุกระดับให้มาสนุกสนานร่วมกันทั้งครอบครัวด้วยประเภทการแข่งขันที่ หลากหลาย รวมถึงการปั่นสุดเร้าใจในสไตล์ออฟโร้ด และกิจกรรมบันเทิงอีกมากมายรวมไว้ในที่เดียว พบกัน 24-25 พฤศจิกายน 2561

ชมคลิปความสนุกเมื่อคราวที่แล้ว และกำลังจะกลับมาอีกครั้ง!!

หลังประสบความสำเร็จอย่างมากในการจัดงานครั้งแรกในปีที่ผ่านมา โปรแกรมการแข่งขันจักรยาน Bangkok Bank CycleFest 2018 จะกลับมาตอกย้ำความสนุกสนานตื่น เต้นให้กับนักปั่นทุกเพศทุกวัย ทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพกว่ า 3,000 คน ที่เมืองพัทยาอีกครั้ง ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 24-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สยามคันทรีคลับ พัทยา

Bangkok Bank CycleFest 2018 เป็นครั้งที่ 2 ของโปรแกรมการแข่งขันจักรยานภาย ใต้แนวคิด “Ride for All” ซึ่งต้อนรับนักปั่นทุกระดับด้วย การแข่งขันหลากประเภท โดยนักปั่นสามารถเลือกแข่งขันแบ บจับเวลาได้ทั้งประเภทบุคคล ประเภททีม และประเภทวิบาก (ออฟโร้ด) ไปจนถึงการปั่นแบบไม่จับเวลาสไต ล์ Fun Ride นอกจากนั้นภายในงานยังมีกิจกรรม ที่น่าสนใจในโซน Festival Village ที่รวมเอาร้านค้า ร้านอาหาร เกม และดนตรีเข้าไว้ด้วยกันพร้อมบรร ยากาศอันร่มรื่น เพื่อให้ครอบครัวและผู้ที่มาร่ว มชมร่วมเชียร์เพลิดเพลินได้ตลอด ทั้งวัน

Bangkok Bank CycleFest 2018 เปิดโอกาสให้นักปั่นทุกเพศทุกวั ยให้มาแข่งขันร่วมกันบนเส้ นทางคุณภาพซึ่งเป็นเส้นทางปิดที่ มีความปลอดภัย แวดล้อมด้วยทัศนียภาพอันสวยงาม เพื่อเติมเต็มประสบการณ์อันน่าประทับใจและคุ้มค่าที่สุดที่ เคยมีมา

งาน Bangkok Bank CycleFest 2018 ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุง เทพ จำกัด (มหาชน) โดยเป็นกิจกรรมที่ตระหนักถึงควา มสำคัญของชุมชนและมีจุดประสงค์เ พื่อระดมทุนแก่หน่วยงานการกุศลห ลัก นั่นคือมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พัทยา (Father Ray Foundation) ปัจจุบันให้การอุปการะเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทารุณกรรม ตลอดจนเด็กด้อยโอกาสและนักเรียน ที่มีความพิการกว่า 850 คน

ค่าสมัครประเภท Fun Ride จะนำไปบริจาคแก่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ พัทยา โดยผู้สมัครสามารถร่วมสมทบทุนบริจาคเพิ่มเติมได้ตามกำลังศรัทธา

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็น ทางการ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ สนับสนุนโปรแกรมการแข่งขันจักรยาน Bangkok Bank CycleFest 2018 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจด้ านการสร้างประโยชน์คืนสู่สังคมที่ธนาคารได้ยึดถือปฏิบัติ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิ ตของผู้คนและความยั่งยืนของสั งคม สำหรับการจัดงานครั้งแรกในปีที่ ผ่านมาถือได้ว่าประสบความสำเร็จ และเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สร้างความตื่นเต้นให้กับ

เมืองพัทยาในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมสร้างควา มเข้มแข็งและความสามัคคีในชุมชน ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้คนทุกเพศ ทุกวัยได้สัมผัสประสบการณ์การแข่ งขันที่สนุกสนานเร้าใจ โดยในปีนี้ มีการเพิ่มการแข่งขันประเภท “Off Road Challenge” ซึ่งเชื่อว่าจะเพิ่มสีสันให้กิจ กรรมในปีนี้ได้อย่างมาก”

Bangkok Bank CycleFest 2018 นำเสนอการแข่งขันจักรยาน 7 ประเภทเพื่อตอบโจทย์กับนักปั่ นทุกเพศทุกวัยและทุกระดั บความสามารถ มีระยะทางตั้งแต่ 12 – 62 กิโลเมตร โดยเป็นการแข่งขันบนถนนรอบสนามก อล์ฟ สยามคันทรีคลับ พัทยา ซึ่งปิดให้เป็นสนามแข่งโดยเฉพาะ งาน Bangkok Bank CycleFest 2018 จัดในรูปแบบโปรแกรมการแข่งขันจั กรยานระดับนานาชาติ ดำเนินการจัดงานโดยไอเอ็มจี (IMG) ผู้นำระดับโลกด้านการจัดงานแข่ง ขันกีฬา อีเว้นท์ งานสื่อและแฟชั่น โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อมอบประสบก ารณ์การแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างความสนุกสนานเร้าใจตลอดการแข่งขันทุกประเภท

พจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในนามของสมาคมสโมสรธนาคารกรุงเ ทพ แผนกจักรยาน เรารู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าร่วมเ ป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการแข่งขันจักรยาน Bangkok Bank CycleFest 2018 นี้อีกครั้ง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจ ะช่วยเสริมสร้างพลานามัยและความ แข็งแรงของร่างกาย ตามนโยบายหลักของเราในการสนั บสนุนและส่งเสริมให้คนไทยมีสุ ขภาพที่ดีขึ้นแล้ว ดิฉันเชื่อว่าผู้เข้าร่ วมงานในปีนี้จะได้ร่วมแข่งขันกั นอย่างสนุกสนานในประเภทการแข่ งขันต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากม ายภายในงาน ซึ่งจะมอบประสบการณ์ที่น่าประทั บใจแก่ทั้งนักปั่นและผู้ที่มาร่วมชมร่วมเชียร์อย่างแน่นอน”

งานครั้งนี้ยังได้ ทอม บูเนน อดีตนักปั่นจักรยานอาชีพชาวเบลเยี่ยม และผู้ชนะจากการแข่งขันจักรยานทางไกลรอบประเทศฝรั่งเศส (Tour de France) ที่มีประสบการณ์การแข่งขันจักรย านอาชีพในช่วงปี ค.ศ. 2002 – 2017 ในฐานะตัวแทนของทีม U.S. Postal Service และทีม Quick-Step Floors มาร่วมเป็นเกียรติภายในงาน

ทอม บูเนน กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ได้เป็นแอมบาสเดอร์ให้กับ Bangkok Bank CycleFest 2018 ในครั้งนี้ เราได้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อ เนื่องของวงการกีฬาจักรยานทั่วโ ลก ทั้งในยุโรปซึ่งได้รับความนิยมอ ย่างสูงจนมีการจัดตั้ งสโมสรการปั่นจักรยานข้ ามพรมแดนและโดยเฉพาะในเอเชีย เราต้องสร้างความมั่นใจให้ได้ว่ า นักปั่นจักรยานทุกคนทั้งมือสมัค รเล่นและมืออาชีพ ควรมีความรู้เรื่องความปลอดภัยใ นการปั่นจักรยาน ซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญ เมื่อกล่าวถึงสวัสดิภาพบนท้องถน น โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งยังสามา รถปรับปรุงได้ในหลายๆ ด้าน และจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจ ากหลายภาคส่วนและหลายหน่วยงานใน การยกระดับความปลอดภัยของการปั่ นจักรยานบนท้องถนน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นหนึ่ งในกิจกรรมสำคัญที่ช่วยสนับสนุน ให้ทุกคนมีความตื่นตัว และให้ความสำคัญกับการยกระดับคุ ณภาพชีวิตของผู้คน”

สำหรับงานในปีนี้ ยังมีนักแสดงอย่าง ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และหวานหวาน อรุณณภา พานิชจรูญ รับหน้าที่แอมบาสเดอร์ชาวไทย ซึ่งนอกเหนือจากการสนับสนุนให้ ผู้คนหันมาออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน คณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพและเซ เลบริตี้ทุกคนยังร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมการกุศลให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานในปีนี้อีกด้วย

ร็อบบี้ เฮนช์แมน รองประธานอาวุโส ฝ่ายพันธมิตรกลยุทธ์ระหว่างประเทศ เอนเดฟเวอร์ กล่าวว่า “ด้วยการเริ่มต้นจัดงานครั้งแรก อย่างยิ่งใหญ่ในปี 2560 ถือเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เรามุ่ งมั่นนำเสนองาน Bangkok Bank CycleFest ให้มีความยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นใน ปี 2561 ทั้งนี้การสนับสนุนจากธนาคารกรุ งเทพและผู้สนับสนุนทั้งหมดคือสิ่ งที่สำคัญอย่างมากสำหรับความสำเ ร็จของงาน และเราขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การ สนับสนุนอย่างต่อเนื่องในปีนี้ โดยเราได้จัดเตรียมเส้นทางการปั่ นที่ปลอดภัยและสวยงามแก่นักปั่น ทุกรุ่นและทุกวัยให้มาร่วมสนุกส นานกันอย่างเต็มที่”

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนร่ วมแข่งขันในรายการ Bangkok Bank CycleFest 2018 สามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.BangkokBankCycleFest.com พิเศษ! สำหรับผู้ลงทะเบียนและชำระค่ าสมัครด้วยบัตรเครดิตหรือบั ตรเดบิตบีเฟิสต์ธนาคารกรุงเทพ 700 สิทธิ์แรก รับส่วนลดพิเศษ 25% สำหรับบัตร Bangkok Bank Infinite หรือ Bangkok Bank Platinum Leader รับส่วนลด 20% สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพป ระเภทอื่นๆ และบัตรเดบิต Be1st นอกจากนี้ ผู้สมัครยังสามารถร่วมสมทบทุนบริจาคแก่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ พัทยา เพิ่มเติมได้ตามกำลังศรัทธา

ลุ้นบินฟรี สู่งาน Tour De France 2019 !

ผู้สมัคร Bangkok Bank CycleFest 2018 ทุกท่านมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ ตั๋วเครื่องบินฟรีสำหรับ 2 ท่าน บินตรงสู่ปารีส พร้อมห้องพัก 4 คืน เพื่อไปร่วมชมกิจกรรม

งาน Bangkok Bank CycleFest สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ โดยมีพันธมิตรการจัดงานได้แก่ แอร์ไดกิ้น ยีเอส แบตเตอรี่ แอโรมีเดีย และได้รับการสนับสนุนจาก สยาม แอท สยาม ดีไซน์ โฮเทล พัทยา สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) สยามสปอร์ตทีวี บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด(มหาชน) เอเชียไบค์ ชิมาโน และเวิลด์ ไบค์

ประเภทการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

07.00 น. CycleFest Master 62 กิโลเมตร (4 รอบ)

10.30 น. CycleFest Open 62 กิโลเมตร (4 รอบ)

14.00 น. CycleFest Classic 46.5 กิโลเมตร (3 รอบ)

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

07.00 น. Pattaya Sprint 31 กิโลเมตร (2 รอบ)

07.15 น. Off Road Challenge 40 กิโลเมตร (2 รอบ)

10.30 น. “Charity” Fun Ride 12 กิโลเมตร (2 รอบ)

13.00 น. CycleFest Team Time Trial 46.5 กิโลเมตร (3 รอบ)

การลงทะเบียนสมัครแข่งขันและค่า สมัคร

เปิดรับสมัครรอบราคา Early bird แล้ววันนี้ จากนั้นจะเป็นการสมัครรอบราคาปก ติ ปิดรับสมัครวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมั ครที่ www.BangkokBankCycleFest.com

 

THAIBIKE ชวนปั่นงาน Bangkok Bank CycleFest 2018

 

Bangkok Bank Cycle Fest Route Video 2018

FOLLOW US

12,496แฟนคลับชอบ

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ