fbpx

ปั่นจักรยาน ยิ่งเที่ยว ยิ่งเขียว Brevet Pupalair Kaeng Kra Chan 355 KM จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 กิจ…

กิจกรรมจักรยาน PRESS DAY FORLIFE “ปั่นกินลม ชมวัง อยุธยา-บางปะอิน ครั้งที่ 1” ณ อยุธยา-บางปะอิน

วันที่ 25 มิถุนายน 2560 กิจกรร…

“ โครงการปั่นสีเขียว เที่ยวพระฉาย ไหว้พระบาท ” ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ก…

” ร่วมปั่น – ปั่นสุข – ดูเต่า – มองถ้ำ – กำแพง – 2017 ” ณ.ลามตลาดนัดถนนฉลุง-ทุ่งหว้า ตำบลกำแพง จังหวัดสตูล

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 …

” ปันน้ำใจให้เด็กกำพร้า สามจังหวัดชายแดนใต้ ” ณ อำเภอเมืองปัตตานี

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 …