IMG_3488

ขอเชิญร่วมแข่งขันปั่นจักรยานเพื่อการกุศลในรายการ ปั่นพิชิตคลองโสด เทิดพระเกียรติมหาราชินี ครั้งที่2 วันที่ 14สิงหาคม 2559 ณ.อบต.สมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายได้จากการสมัครจัดซื้ออุปกรณ์ กู้ชีพ กู้ภัย เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์
เวลา 06.00น รวมตัว ณ.อบต.สมอทอง
กำหนดรุ่นการแข่งขันไว้ดังนี้

1.รุ่นเสือหมอบชาย ระยะทาง 75 กม.
AO-รุ่นทั่วไป เสือหมอบชาย ชิงถ้วยรางวัล 1-5
A1-เสือหมอบชาย อายุ 30-39 ปี ชิงถ้วยรางวัล 1-10
A2-เสือหมอบชาย อายุ 40-49 ปี ชิงถ้วยรางวัล 1-10
A3-เสือหมอบชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป ชิงถ้วยรางวัล 1-5
ค่าสมัคร 500บาท ได้รับเสื้อคอกลมเป็นที่ระลึก
และเหรียญผู้พิชิต สำหรับลำดับที่ 6 และ 11 เป็นต้นไป

2.รุ่นเสือภูเขาชาย ระยะทาง 75 กม.
BO-รุ่นทั่วไป เสือภูเขาชาย ชิงถ้วยรางวัล 1-5
B1-เสือภูเขาชาย อายุ 30-39 ปี ชิงถ้วยรางวัล 1-10
B2-เสือภูเขาชาย อายุ 40 ขึ้นไป ชิงถ้วยรางวัล 1-10
ค่าสมัคร 500บาท ได้รับเสื้อคอกลมเป็นที่ระลึก
และเหรียญผู้พิชิต สำหรับลำดับที่ 6 และ 11 เป็นต้นไป

3.รุ่นเสือหมอบหญิง ระยะทาง 55 กม.
AW-รุ่นทั่วไป เสือหมอบหญิง ชิงถ้วยรางวัล 1-5
AW1-เสือหมอบหญิง อายุ 30-39 ปี ชิงถ้วยรางวัล 1-5
AW2-เสือหมอบหญิง อายุ 40-49 ปี ชิงถ้วยรางวัล 1-5
ค่าสมัคร 500บาท ได้รับเสื้อคอกลมเป็นที่ระลึก
และเหรียญผู้พิชิตสำหรับลำดับที่ 6 เป็นต้นไป

4.รุ่นเสือภูเขาหญิง ระยะทาง 55 กม.
BW-รุ่นทั่วไป เสือภูเขาหญิง ชิงถ้วยรางวัล 1-5
BW1-เสือภูเขาหญิง อายุ 30-39 ปี ชิงถ้วยรางวัล 1-5
BW2-เสือภูเขาหญิง อายุ 40-49 ปี ชิงถ้วยรางวัล 1-5
ค่าสมัคร 500บาท ได้รับเสื้อคอกลมเป็นที่ระลึก
และเหรียญผู้พิชิต สำหรับลำดับที่ 6 เป็นต้นไป

5.รุ่นเยาวชน ระยะทาง 55 กม.
A-เสือหมอบเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18ปี ชิงถ้วยรางวัล 1-5
B-เสือภูขาเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18ปี ชิงถ้วยรางวัล 1-5
ค่าสมัคร 500บาท ได้รับเสื้อคอกลมเป็นที่ระลึก
และเหรียญผู้พิชิต สำหรับลำดับที่ 6 เป็นต้นไป
***ผู้ปกครองต้องเซ็นยินยอมให้ร่วมแข่งขัน

6.รุ่นVIP ระยะทาง 25 กม. ถ้วยผู้พิชิตทุกคน
ค่าสมัคร 800บาท ได้รับเสื้อคอกลมเป็นที่ระลึก และถ้วยรางรัลผู้พิชิตทุกคน

กรุณาอ่านรายละเอียดเพื่อความเข้าใจในรูปแบบงาน
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 11 สิงหาคม 2559 สำหรับท่านที่ประสงค์จะสมัครเป็นทีม กรุณาเขียนชื่อทีม รุ่น อายุ ไซล์เสื้อ
ติดต่อสมัครได้ที่:
คุณปกรณ์เกียรติ(อบต.ไข่)โทร.081-8184405 แฟ็ก.077-381850 ID.LinePkk4405
คุณแดง ท่าชนะแอร์ โทร.098-6717287
คุณหยก โทร.083-6442882
การจัดงานปั่นพิชิตคลองโสด ครั้งที่2 เป็นการจัดแข่งขันเพื่อการกุศล การเข้าเส้นชัยใช้กรรมการและกล้องที่เส้นชัย ไม่ใช้ระบบชิป

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ