5 มิย.ของทุกปีเป็น.วันสิ่งแวดล้อมโลก

5 มิย.ของทุกปีเป็น.วันสิ่งแวดล้อมโลก
คนทั่วโลก เขาพากันทำสิ่งดีๆเพื่อสิ่งแวดล้อม
เราขอเชิญชวน ท่านมาร่วมแบ่งปัน ความรักและห่วงใย
ต่อผืนป่าและสายน้ำแม่ปิง ด้วยการปลูกต้นไม้ ฟื้นฟู
ป่าต้นน้ำแม่ปิง
……………………..……………………..…………..
จุดนัดพบ ที่ค่ายเยาวชนเชียงดาว
4 มิย.เวลา 9 โมงเช้าเป็นไป
……………………..…………………….
นิคม 081-9926031

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ