12647554_1051735158231905_8334679057313145781_n

ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์สู่เมืองกีฬามาตรฐานโลก โดยมุ่งเน้นให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างมาตรฐาน
และพัฒนากีฬาสู่สากลของโลกในปี 2559 หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการกีฬา
จึงได้มีโครงการจัดการแข่งขันจักรยานภายใต้ชื่องาน Buriram Bike Festival 2016 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองกีฬามาตรฐานโลก ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ตลอดจนเป็นการจัดหารรายได้เข้าสมทบทุนกองทุนวิวัฒน์เพื่อเด็กกำพร้าบุรีรัมย์ ในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าในจังหวัดบุรีรัมย์

12605285_1051731918232229_3178347288184864202_o

ประเภทการแข่งขัน / ระยะทาง / ราคา

1. พนมรุ้งคลาสสิค = 140 กิโลเมตร (จากสนามช้างเซอร์กิต ไปพนมรุ้ง และวนกลับ)
ค่าสมัครท่านละ 500 บาท
2. เซอร์กิต ไรด์ = 45.54 กิโลเมตร (ปั่นในสนามช้างเซอร์กิต จำนวน 10 รอบ)
ค่าสมัครท่านละ 500 บาท
หมายกำหนดการแข่ง
เสารที่ 26 มีนาคม 2559
เวลา 15.00-18.00 น. ลงทะเบียน รับเสื้อ รับเบอร์แข่ง / เยี่ยมชมบูธจากผู้สนับสนุน

อาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559
05.30-06.45 น. ลงทะเบียน รับเสื้อ รับเบอร์แข่ง / เยี่ยมชมบูธจากผู้สนับสนุน
07.00 น. ปล่อยตัวนักกีฬา รายการ พนมรุ้งคลาสสิค
07.30 น. ปล่อยตัวนักกีฬา รายการ เซอร์กิตไรด์
09.30 น. นักกีฬารายการเซอร์กิตไรด์ เสร็จสิ้นการแข่งขัน
09.30 – 10.00 น. มอบรางวัล รายการเซอร์กิตไรด์ และ ร่วมรับประทานอาหาร
10.30 น. นักกีฬาคนแรกรายการพนมรุ้งคลาสสิคเข้าเส้นชัย และเริ่มมอบรางวัล
11.00 น. บูธอาหารสำหรับรายการพนมรุ้งคลาสสิค เปิดให้บริการ
14.00 น. นักกีฬาคนสุดท้ายรายการพนมรุ้งคลาสสิคเข้าเส้นชัย
14.15 น. กล่าวสรุปงาน และปิดงาน

จุดเริ่ม start / finish
สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต บุรีรัมย์ (Chang International Circuit, Buriram)

บริการสนับสนุนกิจกรรม
1. ส่วนลดราคาห้องพักในเครือข่ายชมรมโรงแรมจังหวัดบุรีรัมย์
2. บริการรับส่ง นักกีฬาและจักรยานจากสนามบินบุรีรัมย์ – สนามช้างเซอร์กิต โดยรถตู้ของผู้สนับสนุน
3. โปรโมชั่นจากผู้สนับสนุน (แจ้งให้ทราบภายหลัง)
4. บริการประกันอุบัติเหตุจากบริษัทประกันภัย

% ทางเรียบ
ทางเรียบเกือบตลอดเส้นทาง ยกเว้นทางขึ้นอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ความชัน 11-15 %

มีบริการอาหารก่อน / ระหว่าง / หลังปั่น
บริการอาหารก่อน ระหว่าง และ หลังปั่นจากผู้สนับสนุน

เด็กสามารถเข้าร่วมงานปั่นได้หรือไม่
ได้ แต่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับอนุญาตเข้าร่วมแข่งขันจากผู้ปกครอง หรือมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

กติกา และเงื่อนไขการแข่งขัน
– ประเภทใจเกินร้อยทั้งสองรายการ
– รายการ พนมรุ้งคลาสสิค ปั่นเข้าเส้นชัยก่อน 7 ชม. รับถ้วยผู้พิชิต
– รายการ เซอร์กิตไรด์ ปั่นเข้าเส้นชัยก่อน 2 ชม. รับถ้วยผู้พิชิต
– ไม่มีเงินรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
– ไม่มีถ้วยชนะเลิศอื่นๆ นอกเหนือจากถ้วยผู้พิชิตจากการแข่งขันแต่ละประเภท
– ไม่มีการแบ่งรุ่นอายุ
– ไม่จำกัดประเภทของจักรยาน ยกเว้น จักรยานใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
– ไม่จำกัดผู้เข้าแข่งขัน สามารถเป็นนักกีฬาทีมชาติได้
– รายการนี้ขออนุญาตจัดการแข่งขันจากทางสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยแล้ว

วันที่จัดกิจกรรม
อาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559

สถานที่จัดงาน
สนาม Chang International Circuit, Buriram, Thailand

ช่วงเวลาที่ลงทะเบียน
สมัครได้ตั้งแต่ 25 มกราคม – 21 มีนาคม 2559

ระยะทาง
– พนมรุ้งคลาสสิค = 140 กิโลเมตร (จากสนามช้างเซอร์กิต ไปพนมรุ้ง และวนกลับ)
– เซอร์กิต ไรด์ = 45.54 กิโลเมตร (ปั่นในสนามช้างเซอร์กิต จำนวน 10 รอบ)

จำนวนรับสมัคร http://event.thaimtb.com/
– พนมรุ้งคลาสสิค = 1000 คน
– เซอร์กิต ไรด์ = 500 คน

ผู้ควบคุมการจัดงาน/หน่วยงานรับผิดชอบ
จังหวัดบุรีรัมย์ / หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ / Extender Agency

ช่องทางการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
http://event.thaimtb.com/

สามารถรับสมัครหน้างานได้หรือไม่
– เฉพาะ เซอร์กิตไรด์ ที่รับสมัครหน้างานเพิ่มเติม

งานนี้เหมาะกับ
– บุคคลทั่วไป / นักกีฬาสมัครเล่น / นักแข่งที่มีประสบการณ์

กำหนดการรับเบอร์ และขอที่ระลึก
เสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 15.00-18.00 น. ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต
อาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 05.30-06.45 น. ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต

เอกสารที่ใช้ในการรับเบอร์
บัตรประชาชนตัวจริง หรือสำเนา หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารทางราชการอื่นๆ ที่สามารถระบุผู้สมัครได้

กรณีรับแทน
บัตรประชาชนตัวจริง หรือสำเนา หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารทางราชการอื่นๆ ที่สามารถระบุผู้สมัครได้

กรณีไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ สามารถส่งของที่ระลึกทางไปรษณีย์ได้ หรือไม่
ได้ โดยผู้ที่ชำระเงินแต่ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ รับผิดชอบค่าขนส่ง

banner map1_thumb20160202205930

ข้อมูลการติดต่อ
คุณศักดิ์สิทธิ์ ประหยัดรัตน์ 08 1458 6077
หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ 044 612 811
Line ID : 044612662

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ