“ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ”

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงขอบคุณ ปชช.ชาวไทย และทุกภาคส่วนที่ร่วมกิจกรรม Bike For Mom

พระบรม

(cr:twitter:@ThanawatLive)

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ