ความดันสูง

 รถจักรยาน“ฆาตกรเงียบ” ที่ชาวthaibike.org น่าจะรู้จักกันดีนั้นคือ ภาวะความดันโลหิตสูง เมื่อเป็นมักมีของแถมพ่วงมามากมาย เราเลยจะมาชวนไปปั่นจักรยาน ออกกำลังกาย เพื่อลดและป้องกัน โลกความดันโลหิตสูง เพิ่มประสิทธิภาพการทำหนา้ที่ของปอดและหัวใจ และห่างไกลโลกอื่นๆ กัน

ความดัน

 

ขอบคุณภาพ www.samaphanhealth.com

หลายคนสงสัย ว่าการที่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง นั้นสามารถปั่นจักรยานออกกำลังกายได้หรือไม่ จริงแล้วผู้ป่วยที่เป็นโลกนี้ ควรได้รับการออกกำลังกาย แล้วการออกกำลังกายที่เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายและการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมต่างๆมีผลในด้านการป้องกันการเกิดความดันโลหิตสูงได และการลดน้ำหนักป้องกันน้ำหนักเพิ่มของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ความดันสูง

 

การปั่นจักรยานมีผลต่อการ รักษาความดันโลหิตแบบไม่ใชยา และผลดีคือ ช่วยลดปริมาณยาที่ใชควบคุมความดันโลหิตลงอีกทางหนึ่ง สำหรับผู้ป่วยมีปัญหาปวดข้อเข่า ข้อเท้า หรือสะโพก ไม่สามารถออกกำลังที่ต้องอาศัยการยืนลงน้ำหนัก การปั่นจักรยานถือเป็นการออกกำลังที่ดีที่สุด 

การออกกำลังกายในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่เลือกใช้กิจกรรมการปั่นจักรยาน ทางการแพทย์ถือเป็นการออกกำลังกายแบบ การออกกำลังกายแบบแอโรบิค (Aerobic Exercise) หมายถึง การออกกำลังกายชนิดที่ต้องใช้ออกซิเจน หรือมีการหายใจในขณะออกกำลังกาย เป็นการบริหารให้ร่างกายเพิ่มความสามารถสูงสุดในการรับออกซิเจน

หลักการออกกำลังกายปั่นจักรยานเบื่องต้นทั่วไปในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

1.ช่วงอบอุ่นร่างกาย ( Warm up) ใช้เวลาประมาณ 5 -10 นาที

บริหารกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ ให้มีความยืดหยุ่น  พอเหมาะคล่องแคล่ว เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากปั่นจักรยาน อาจใชเ้วลาในการอบอุ่นร่างกายนอ้ยลงถา้อากาศร้อน

2.ช่วงออกกำลังกาย(Exercise)ต่อเนื่องและไม่กลั้นหายใจขณะออกกำลังกายใช้เวลา ประมาณ 15-20  นาที

3. ช่วงผ่อนคลาย (Cool down) ใช้เวลา ประมาณ 5 -10 นาที เพื่อปรับร่างกายให้กลับสู่สภาวะปกติ

ผลที่ได้จากการปั่นจักรยาน

1. ได้ปริมาณอากาศเข้าสู่ปอดมากขึ้น เพราะอัตราการหายใจเพิ่มขึ้น

2. อัตราการเต้นของหัวใจและประสิทธิภาพในการสูบฉีดเลือดเพิ่มขึ้น

3. การไหลเวียนเลือดในร่างกายดีขึ้น

4. ออกซิเจนถูกส่งไปตามอวัยวะต่าง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว

5. ลดอาการเมื่อยล้า ทำให้กล้ามเนื้อทำงานได้นานขึ้น

6. ส่งเสริมบุคลิกภาพ ทำให้ร่างกายได้สัดส่วน

7. กล้ามเนื้อและอวัยวะต่าง ๆ แข็งแรงมากขึ้น

ขอบคุณภาพ

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ