ในหลวง กับ จักรยาน จักรยานกระป๋องคนจน เจ้าฟ้าแห่งสยาม (มีคลิป)

%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8dจักรยานจากเงินเก็บ
รวมกับเงินของแม่
ได้มาด้วยความรู้สึก
หวงแหนและทะนุถนอม

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ในหลวง ตั้งแต่เมื่อทรง พระเยาว์ จาก หนังสือจักรยานกระป๋องคนจน เจ้าฟ้าแห่งสยามเกี่ยวกับจักรยาน ครั้งหนึ่ง ในหลวงกราบทูลสมเด็จย่าว่าอยากได้รถจักรยาน เพราะเพื่อนคนอื่นๆ เขามีจักรยานกัน สมเด็จย่าก็ตอบว่า

“ลูกอยากได้จักรยาน ลูกก็ต้องเก็บค่าขนมไว้สิ หยอดกระป๋องวันละเหรียญ ได้มาก ค่อยเอาไปซื้อจักรยาน”

พอถึงวันปีใหม่ สมเด็จย่าก็บอกว่า

“ปีใหม่แล้ว เราไปซื้อจักรยานกัน แคะกระป๋อง…ดูซิว่ามีเงินเท่าไหร่?”

เสร็จแล้วสมเด็จย่า ก็แถมให้ ส่วนที่แถมน่ะมากกว่าเงินที่มีในกระป๋องอี­ก สมเด็จย่าทรงมีเมตตา ให้เงินลูก สอนให้ลูกๆ ทุกคนรู้จักคุณค่าของเงิน อยากได้อะไร ต้องเริ่มจากตัวเรา ซึ่งคำสอนต่างๆ นั้นได้ติดตัวในหลวงมาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อเรารู้จักพระองค์ผ่านพระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจดีแล้ว หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณได้รู้จักกับพระร­าชประวัติ ในวัยเด็กของพระองค์ ซึ่งเป็นพระชประวัติของกษัตริย์ที่ชาวไทย ทั้งผองรักและเคารพอย่างสุดหัวใจ

1396053251-cbhm-o

%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99

%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%993

 

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ