วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560
กิจกรรม Plukpanya Night Ride 2017

งานปั่น

ในปีนี้ สมาคมนักเรียนเก่าปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ ฯ ได้กำหนดจัดงาน “Plukpanya Night Ride” ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 อีกทั้ง ยังได้รับความอนุเคราะห์ ดำเนินกิจกรรม ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต และ เทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลตำบลราไวย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ต ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ คงยึดหลักการมีส่วนร่วม (participation) โดยใช้ชื่อโครงการว่า “Plukpanya Night Ride” #3 เป็นการปั่นจักรยานกลางคืนเพื่อสุขภาพ ภายใต้กรอบแนวคิด “พาคนในหลาด ไปเหวนพันวา” ซึ่งหมายถึงการพาคนในตัวเมืองภูเก็ต ปั่นจักรยานไปเที่ยวชมแหลมพันวา

เส้นทางปั่น

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย
เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว บน ถนนวัฒนธรรมในท้องถิ่น
เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่มชมรมและหน่วยงานต่างๆ
เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ

ปั่น

กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ
นักกีฬา ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน นักปั่นจักรยานและบุคคลทั่วไป จำนวน 900 คน

สถานที่ดำเนินการ
ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
เส้นทางการปั่นจักรยาน ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิวภูเก็ต – เส้นทางสายแหลมพันวา

กำหนดวันปั่นจักรยาน
วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560

** รายละเอียดการสมัคร **
ลงทะเบียนจำหน่ายบัตร ทางออนไลน์ได้ทาง http://ppy.ac.th/nightride/ วันที่ 10-20 มีนาคม 2560

และลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิวภูเก็ต วันที่ 17-19 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น – 19.00 น.

รับสมัครประเภททั่วไป 900 ท่านๆ ละ 500 บาท ประเภทวีไอพี 100 ท่านๆ ละ 1,000 บาท รวม 1,000 ท่าน

โดยนักปั่นจะได้รับเสื้อในวันที่ 25-26 เมษายน 2560 เวลา 11:00-19:00 น. ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต

ลงทะเบียนร่วมปั่นในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 19:00 น. ณ หน้าศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต

โดยจะเริ่มสตาร์ทจากจุดเริ่มต้น เวลา 19:30 น. เมื่อกลับมาถึงจุดเริ่มต้นนักปั่นทุกท่าน แล้วมาร่วมกันลุ้นรับของรางวัลมากมาย อาทิ ตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว เป็นต้น แล้วพิเศษรางวัลแต่งกายแฟนซียอดเยี่ยม ในคอนเซปต์ “แฟนซีสะท้อนแสง” สำหรับนักปั่นที่ร่วมสนุกแต่งกายมาร่วมปั่นด้วย”

กติกาในการร่วมปั่นในงาน ปลูกปัญญา ไนท์ ไรด์

1.ผู้เข้าปั่นจักรยานจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อ ไม่จำกัดประเภท และห้ามใช้จักรยานไฟฟ้า
2.ผู้เข้าปั่นจักรยานจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการปั่นจักรยาน
3.ผู้เข้าปั่นจักรยานที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
4.ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าปั่นจักรยาน ผู้เข้าปั่นจักรยานและผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จัดงานปั่นจักรยาน
5.ผู้เข้าปั่นจักรยานจะได้รับป้ายหมายเลขสำหรับปั่นจักรยาน
6.ระหว่างเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร และมีจุดให้น้ำในจุดที่กำหนด
7.ภาพการปั่นจักรยานถือเป็นสิทธิ์ของผู้จัดการปั่นจักรยาน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆได้โดยผู้เข้าปั่นจักรยานไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ได้

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ