วันอาทิตย์ 19 มีนาคม 2560

ปั่นไปปลูกป่าจักรยาน
“ปั่นจักรไปปลูกป่า ปีที่3 ตอน Love Trail เส้นทางปั่นสายโรแมนติก ”
จัดงานโดย
1.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
สถานที่จัดงาน ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด 48/1 หมู่ 5 ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี
ตรงข้ามโรงเรียนบ้านชัฎเจริญ ห่างจากตัวเมืองราชบุรี 22 กิโลเมตร และ ห่างจากอำเภอสวนผึ้ง 40 กิโลเมตร
เส้นทางปั่น
บางกอกแล็ป-ไม้เต็ง-ทุ่งหลวง-ศาลเยาวชน
ประเภทแข่งขัน
A. ระยะ 75.5 กิโลเมตร หมอบชาย
B. ระยะ 75.5 กิโลเมตร เสือภูเขาชาย
C. ระยะ 75.5 กิโลเมตร หมอบหญิง
D. ระยะ 75.5 กิโลเมตร เสือภูเขาหญิง
E. ระยะ 25 กิโลเมตร รถทุกประเภท
สมัครตามนี้ค่ะ
http://jpa.npbike.com/
1.สมัครได้ที่หน้าเว็บ
2.สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
3.fax 032-315048
4.ID Line jpabike
ค่าสมัคร 500 บาท ทุกรุ่น จะได้รับเสื้อ Forzc + ถ้วยใจเกินร้อย
#โอนเข้าที่ธนาคารกสิกร สาขาโรบินสัน เลขบัญชี 432-2-10244-0 ชื่อบัญชี นายธีระภาพ สุทธิ์วนิช และ นายจีรดล ใจเย็น#
A-ฺฺB-C-D ระยะ 75.5 กิโลเมตร มีจ้าวภูเขา1-5ชายและหญิง จุดจ้าวภูเขาอยู่ตรงเนินศาลพระภูมิก่อนถึงจุดปล่อยตัว1กิโลเมตร รางวัลชนะเลิศ ชิงถ้วยเกียรติยศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา (นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร)พร้อมรางวัลชนะเลิศ ได้รับ ถ้วยรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลชนะรองเลิศ อันดับ2 ได้รับ ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท
รางวัลชนะรองเลิศ อันดับ3 ได้รับ ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลชนะรองเลิศ อันดับ4 ได้รับ ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลชนะรองเลิศ อันดับ5 ได้รับ ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
##ชมรมหรือทีมส่งผู้สมัตรสูงสุดมีรางวัลให้ค่ะ1-3##
::สิ่งอำนวยความสะดวก :
รถติดตาม / รถขนจักรยาน + ที่ล๊อคจักรยาน / รถพยาบาล + พยาบาล / รถนำ / รถตู้ขนคน
ตลอดเส้นทางจะมีจุดพักรับน้ำตลอดเส้นทางมีเจ้าหน้าที่ ควบคุม
ตลอดเส้นทางมีป้ายบอกทางสู่จุดหมายเป็นช่วงๆ::
***ลุ้นรับของรางวัลมากมาย ของกินหลากหลาย ห้องน้ำสะอาด ที่จอดรถกว้างขวาง มีที่กางเต้นท์ อากาศเย็นสบาย ปลอดภัยหายห่วง***
เสาร์ที่18 มีนาคม 2560 13.00-19.00น. รับเสื้อพร้อมเบอร์ หน้ารถ
วันอาทิตย์ 19 มีนาคม 2560 05.00-7.30 น. ลงทะเบียนรับเสื้อพร้อมเบอร์หน้ารถ
06.00-7.30 น. รับประทานอาหารเช้า.
07.45-8.00 ประธานกล่าวเปิดงาน
08.00 น. ปล่อยตัวนักกีฬา A-B-C-D-E- แต่ละรุ่นจะปล่อยตัวห่างกันตามความเหมาะสม
10.30-12.00 น. นักกีฬากลับเข้าเส้นชัย / รับถ้วย
11.00-13.00 น. รับประทานอาหาร
11.00-13.00 น. กิจกรรมปลูกป่าที่
10.30-12.00 น. นักกีฬากลับเข้าเส้นชัย / นำเบอร์รถมารับถ้วย
วันอาทิตย์ 19 มีนาคม 2560 10.30-12.00 น. นักกีฬากลับเข้าเส้นชัย / นำเบอร์รถมารับถ้วย
– มอบรางวัลใหญ่ เป็นทางการบนเวที โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
11.00-13.00 น. รับประทานอาหาร และร่วมเล่นกิจกรรมปลูกรักตามอัธยาศัย
– ตลาดวิถีไทยย้อนยุคและวัฒนธรรม ๘ ชาติพันธุ์
– กิจกรรมปลูกป่าในใจคน ให้รู้ว่าป่ารักเรามากแค่ไห
– กิจรรมแบบจำลองการปลูกป่าต้นนำ้ เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
– กิจกรรมฝากใจไว้ให้ป่า
*11.00-13.00 น. กิจกรรมปลูกรัก : ปลูกป่า
*13.00-13.30 น. จับฉลาก
วัตถุประสงค์การจัดงาน
1.เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น จ.ราชบุรี
2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี
3.เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกิดออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมให้แข็งแรง ยิ่งขึ้น
4.เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ หันมาใช้รถจักรยาน โดยลดการใช้ยวดยานพาหนะที่เป็นเครื่องยนต์ ในการเดินทางใกล้บ้าน
กฎกติกาและข้อบังคับอุปกรณ์
1. ห้าม ดุน-ดัน นักแข่งที่ปั่นนำหรือตามหลังช่วยดัน หากมีข้อโต้แย้ง ในการตัดสินของกรรมการ ผู้เข้าแข่งขันสามารถทักท้วงได้ โดยจะต้องไม่เกิน 30 นาที นับจาก ประกาศผลของแต่ละรุ่น และต้องวางเงินประกันจำนวน 1,000 บาท
2. ห้ามผู้เข้าแข่งขันตามรถนำหรือรถมาร์แชลหรือพาหนะอื่นใดที่เป็นการทุ่นแรง
3. ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องสวมอุปกรณ์ ป้องกัน (หมวกนิรภัยสำหรับจักรยานที่ได้มาตราฐาน)
5. ไม่อนุญาตให้ติดตั้ง แอร์โรว์บาร์ จักรยานทุกประเภท กรณีติดตั้งจะไม่ได้รับรางวัลอันดับ
6.จักรยานที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องเป็นจักรยานประเภทเสือหมอบและเสือภูเขา ส่วนจักรยานชนิดอื่นๆ สามารถลงร่วมได้ แต่จะไม่มีสิทธิ์ รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ อันดับ 1-5
7.จักรยานเสือภูเขา ขนาดยางต้องไม่ต่ำกว่า 1.50
8.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภท ต้องติดหมายเลขประจำตัวผู้เข้าแข่งขันที่ด้านหน้ารถ และชายเสื้อด้านหลัง
9.อุบัติเหตุและความเสียหายใดที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าแข่งขันแต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่สามารถฟ้องร้องผู้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยกันและกรรมการจัดการแข่งขันใดๆได้
##หมายเหตุ##
ผู้ที่ติดอันดับ1-5ทุกรุ่น ต้องมีรายชื่อผู้สมัครเท่านั้น ไม่อนุญาติให้ใช้สิทธิปั่นแทน ทางผู้จัดขอแจ้งให้ทราบทั่วกันค่ะ
ติดต่อประสานงาน
คุณศยามล(แอ๊นท์)086-6252563
คุณปภาพรรณ(ภา)081-9434615
คุณณิชามล(จัน) 081-9436052
คุณรมิดา (เก๋)081-7051297

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ