กำหนดการ ปั่นจักรยานรณรงค์สนับสนุน (ร่าง) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ภายใต้กิจกรรมปั่นยกครัว ทัวร์ทั่วชุมชน รวมพลคนรักสุขภาพ จ.นครสวรรค์

bkkclub

กำหนดการ
ปั่นจักรยานรณรงค์สนับสนุน (ร่าง) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่
ภายใต้กิจกรรมปั่นยกครัว ทัวร์ทั่วชุมชน รวมพลคนรักสุขภาพ
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน รับเสื้อ และรับประทานอาหารเช้า ณ ด้านหน้าอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด
๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. • ความเป็นมาของกิจกรรม
โดย ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
• กล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานขับเคลื่อนและรณรงค์ / กล่าวรายงาน
โดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
• กล่าวเปิดงาน
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์หรือผู้แทน
• ชี้แจงเส้นทางและกติกาในการปั่นรณรงค์
โดย ประธานชมรมจักรยานสี่สายน้ำ
๐๗.๓๐ – ๐๗.๔๕ น. จัดรูปขบวนจักรยานและแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์
๐๗.๔๕ – ๐๘.๓๐ น. ถ่ายรูป / เคารพธงชาติ / ปล่อยขบวนจักรยาน
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. พักดื่มน้ำที่โฮมโปร
๐๙.๓๐ – ๑๑.๔๐ น. จัดรูปขบวนจักรยานและเดินทางต่อจากโฮมโปรไปยังวัดมหาโพธิ์ใต้
๑๑.๔๐ – ๑๑.๔๕ น. พักดื่มน้ำที่วัดมหาโพธิ์ใต้
๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. จัดรูปขบวนจักรยานและเดินทางต่อจากวัดมหาโพธิ์ใต้ ไปยังศาลเจ้าพ่อเก้าเลี้ยว
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. นายกเทศมนตรีตำบลเก้าเลี้ยว กล่าวต้อนรับ และพักทานอาหารกลางวันที่ ศาลเจ้าพ่อเก้าเลี้ยว
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ถ่ายรูปและแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์สนับสนุน (ร่าง) พระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ณ ศาลเจ้าพ่อเก้าเลี้ยว
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. จัดรูปขบวนจักรยานและเดินทางต่อจากศาลเจ้าพ่อเก้าเลี้ยวไปยังสะพานวัดมหาโพธิ์ใต้
๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น. ถ่ายรูปบนสะพานวัดมหาโพธิ์ใต้
๑๔.๑๕ – ๑๕.๑๕ น. จัดรูปขบวนจักรยานและเดินทางต่อจากสะพานวัดมหาโพธิ์ใต้ไปยังวัดบางม่วง
๑๕.๑๕ – ๑๕.๓๐ น. พักดื่มน้ำที่วัดบางม่วง
๑๕.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. จัดรูปขบวนจักรยานและเดินทางต่อจากวัดบางม่วงไปยังบึงบอระเพ็ด

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ