fbpx
วันอังคาร, ธันวาคม 5, 2023

งานจักรยาน LRT PONGKRATING by BOMBBIKE ณ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560
กิจกรรมจักรยาน LRT PONGKRATING by BOMBBIKE ณ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

งานปั่น 2

LRT ร่วมกับ BOMBBIKE Cycling Jersey สุดยอดแบรนด์เสื้อผ้าชุดจักรยานชั้นนำ ระเบิดความมันส์และคลาสสิก ท่ามกลางขุนเขาและแมกไม้ของโป่งกระทิง ดินแดนสวรรค์ของสุดยอดสิงห์นักปั่นที่รู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี บนถนนและสนามอันสุดแสนคลาสสิกนี้ ท่านจะได้พิสูจน์และท้าทายความสามารถของตนเอง ท่านจะได้ทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ ท่ามกลางนเขาที่สูงชันและยาวไกลแวดล้อม ด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตระการตา

งานปั่น 3
กิจกรรมในครั้งนี้ นักกีฬาจะถูกบันทึกสถิติเวลาเป็นของตนเองด้วยระบบ Chip Transponder ที่ทันสมัย โดยนักกีฬาที่เข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนด จะได้รับการบันทึกสถิติทุกคน นอกจากนี้ ท่านยังจะได้รับบริการอาหารเช้า เพื่อสะสมเป็นพลังงานระหว่างการปั่น มีอาหารกลางวันหลังจากท่านเข้าเส้นชัย มีเหรียญรางวัลผู้พิชิตเส้นทางให้กับนักกีฬาทุกคนที่เข้าเส้นชัย มีเครื่องดื่มเกลือแร่ ponsor และน้ำดื่ม ไว้รอต้อนรับนักกีฬาทุกท่าน

กิจกรรมในครั้งนี้ มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจนในพื้นที่อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรีจำนวนทุนละ 500 บาท ท่านสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ

งานปั่น 1

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้คนหันมาออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน
2. เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและและประชาชนหันมาออกกำลังกาย ป้องกันยาเสพติด
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
4. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสของโรงเรียนในพื้นที่
อ.บ้านคา จ. ราชบุรี
5. เพื่อแนะนำเส้นทางจักรยานในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป โดยในอนาคตคาดว่าจะมีคน
มาปั่นในเส้นทางนี้เพิ่มขึ้นมากยิ่งขึ้น

4 5

ประเภทการจัดกิจกรรมและถ้วยรางวัล
Class A ระยะทาง 114 กิโลเมตร
1. – รุ่น Men Open A. ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-10
2. – รุ่น Men 30-39 A. ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-10
3. – รุ่น Men 40-49 A. ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-10
4. – รุ่น Men 50 Up A. ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-10
5. – รุ่น Ladies Open A. ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-10
6. – รุ่น Ladies 35 up A. ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-10

Class B ระยะทาง 64 กิโลเมตร
1. – รุ่น Men Open B. ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-10
2. – รุ่น Men 30-39 B. ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-10
3. – รุ่น Men 40-49 B. ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-10
4. – รุ่น Men 50-59 B. ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-10
5. – รุ่น Men 60 up B. ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-10
6. – รุ่น Ladies Open B. ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-10
7. – รุ่น Ladies 35 up B. ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-10
8. – รุ่น น้ำหนัก 85Kg up ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-10
9. – รุ่น เยาวชน ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-10
10.- รุ่น VIP ชนะเลิศอันดับ 1-5 ได้รับของที่ระลึก และVIP ทุกท่านได้รับถ้วยรางวัลสลักชื่อ

กรณีที่รุ่นใด มีจำนวนผู้สมัครไม่ถึง 20 คน ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ จะลดลงเป็น 1-5 หรือจะมีการรวมรุ่นการแข่งขันที่ใกล้เคียงกัน

รางวัล
Class A ระยะทาง 114 กิโลเมตร
1. ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-10 และเหรียญผู้พิชิตโป่งกระทิง ของทุกรุ่น
2. ถ้วยรางวัล Overall ชาย 1 ใบ
3. ถ้วยรางวัล Overall หญิง 1 ใบ
4. เสื้อเหลืองแชมป์สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 ของทุกรุ่น
5. เสื้อจ้าวภูเขา KOM ( Polka dot Jersey ) ของทุกรุ่น
รางวัล
Class B ระยะทาง 64 กิโลเมตร
1. ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-10 และเหรียญผู้พิชิตโป่งกระทิง ของทุกรุ่น
2. ถ้วยรางวัล Overall ชาย 1 ใบ
3. ถ้วยรางวัล Overall หญิง 1 ใบ
4. เสื้อเหลืองแชมป์สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 ของทุกรุ่น
5. เสื้อจ้าวภูเขา KOM ( Polka dot Jersey ) ของทุกรุ่น

สิ่งที่นักกีฬาจะได้รับ
1. นักกีฬาที่สมัครในเวลาที่กำหนดของทุกรุ่นการแข่งขัน ค่าสมัคร 1,000 บาท จะได้รับเสื้อจักรยานเกรดพรีเมี่ยมจาก BOMBBIKE มูลค่า 1,350 บาท คนละ 1 ตัว
2. นักกีฬาที่เข้าเส้นชัย จะได้รับเหรียญผู้พิชิตโป่งกระทิง คนละ 1 เหรียญ
3. ถ้วยรางวัลสำหรับทีมที่ส่งนักปั่นมากที่สุด อันดับที่ 1-3
4. ประกันอุบัติเหตุ

การ CUT OFF เวลา
นักกีฬาที่เข้าเส้นชัยหลังเวลา 15.00 น. จะไม่ได้รับการบันทึกเวลาจาก Chip Transponder

**รายละเอียดการสมัคร**
สมัครผ่านทาง http://www.lrt-register.com

อัตราค่าสมัคร
1. ทุกรุ่นการแข่งขัน ค่าสมัคร 1,000 บาท รับเสื้อจักรยานเกรดพรีเมี่ยมจาก BOMBBIKE
มูลค่าตัวละ 1,350 บาท และเหรียญผู้พิชิตโป่งกระทิง พร้อมประกันอุบัติเหตุ
2. ทุกรุ่นการแข่งขัน ค่าสมัคร 650 บาท รับเหรียญผู้พิชิตโป่งกระทิง พร้อมประกันอุบัติเหตุ
3. รุ่น VIP ค่าสมัคร 1,500 บาท รับเสื้อจักรยานเกรดพรีเมี่ยมจาก BOMBBIKE มูลค่าตัวละ
1,350 บาท ถ้วยรางวัลสลักชื่อและเหรียญผู้พิชิตโป่งกระทิง พร้อมประกันอุบัติเหตุ

ระยะเวลาในการสมัคร
20 มีนาคม – 5 เมษายน 2560

จำนวนนักกีฬาที่รับสมัคร
รับจำนวน 1,000 คน

สถานที่จัดงาน
โรงเรียนบ้านคาวิทยา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560
13.00 น. – 18.00 น. ลงทะเบียน รับเบอร์และ Chip Transponder
ณ บริเวณจุดจัดงาน โรงเรียนบ้านคาวิทยา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560
05.00 น. – 07.00 น. ลงทะเบียน รับเบอร์และ Chip Transponder
ณ บริเวณจุดจัดงาน โรงเรียนบ้านคาวิทยา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
07.30 น. นักกีฬารวมตัวกันบริเวณจุดปล่อยตัว
07.45 น. พิธีเปิดงานกิจกรรมปั่นจักรยาน
ฯลฯ

กฎและกติกาการแข่งขันและสิ่งที่นักกีฬาควรทราบ
1. ใช้ระบบ Chip Transponder ระบบ Gun Start ใครเข้าก่อนเป็นผู้ชนะ
2. นักกีฬาที่รับ Chip และ เบอร์แล้ว และทำสูญหาย จะไม่มีการออก Chip และเบอร์ให้ใหม่ แต่สามารถ
เข้าร่วมแข่งขันได้ ซึ่งไม่มีผลการแข่งขันให้และไม่มีสิทธิ์ได้อันดับ 1-10
3. ปล่อยตัวทีละรุ่น ห่างกันรุ่นละ 3 นาที และ 5 นาที ช่วง A กับ B
4. ห้ามดูด หรือดร้าฟรถยนต์และรถจักรยานยนต์
5. ห้ามดูดหรือดร้าฟระหว่างรุ่น
6. นักกีฬาชนะเลิศอันดับ 1-10 ของทุกรุ่น จะมีมาแชล คอยจดหมายเลขเป็นระยะ จนกว่าจะถึงเส้นชัย
7. นักกีฬาทุกคนต้องผ่านจุดเช็คพ้อยท์ในรุ่นของตนเอง
8. นักกีฬาที่ไม่ผ่านจุดเช็คพ้อยท์ ถือว่าหมดสิทธิ์ในการชิงอันดับ 1-10 แต่มีสิทธิ์รับเหรียญรางวัลตามปกติ
9. ห้ามรถเชอร์วิส ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เข้าไปในสนามแข่งขัน ยกเว้นรถมาแชลที่ใส่เสื้อสีเขียว
สะท้อนแสงติดป้าย LRT และมีธง LRT เป็นสัญลักษณ์ เท่านั้น
10. ไม่ได้มีการปิดถนน ยังคงมีการสัญจรตามปกติ นักกีฬาต้องระมัดระวังอุบัติเหตุจากรถที่สัญจรไปมา
11. มีมาแชลคอยดูแลการแข่งขันตลอดเส้นทาง และถือเป็นกรรมการไปในตัว
12. มาแชลที่คุมแต่ละรุ่น จะเป็นกรรมการจ้าวภูเขา ( KOM )
13. สามารถขอรับน้ำจากมาแชลได้ หลังจาก กม.ที่ 25 ไปแล้ว มาแชลมีน้ำบริการในระดับหนึ่ง
14. จุดให้น้ำมี 3 จุด คือ A = 4 จุด B = 3 จุดไม่มีการยื่นน้ำให้กับนักกีฬา โดยน้ำจะถูกวางบนโต๊ะ นักกีฬา
สามารถจอดรับน้ำได้ แต่ต้องจอดรับในที่ๆปลอดภัยเท่านั้น
15. มีป้ายบอกทางทุกระยะ ป้ายทางตรง ป้ายเลี้ยวซ้าย ป้ายเลี้ยวขวา ป้ายระวังอันตราย
16. ป้ายติดหลังเสื้อ ใช้เป็นหลักฐานในการรับเหรียญ และรับประทานอาหารกลางวัน
17. มีข้าวต้ม บริการเป็นอาหารเช้า

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม
1. BOMBBIKE Cycling Jersey
2. เครื่องดื่มเกลือแร่ Sponsor
3. PPcycling
4. OK Graphic
5. ท่านนายอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
6. สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
7. โรงเรียนบ้านคาวิทยา จังหวัดราชบุรี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
พ่อใหญ่ LRT Tel. 09-2246-1999

FOLLOW US

12,496แฟนคลับชอบ

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ