วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560
กิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ ครั้งที่ 3 Tour Of Sattahip 2017 ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)

งานปั่นกองทัพเรือ

เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ

โครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว “Tour of Sattahip 2017”

จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ

รายได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมปั่น…เพื่อสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ

งานปั่นกองทัพเรือ1

วัตถุประสงค์การจัดงาน

1. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์หน่วยงานภายในกองทัพเรือ

2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตรับผิดชอบของกองทัพเรือ

3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน

4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาขนทั่วไปได้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงานเชิ้อเพลิง

5. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. เพื่อหารายได้สำหรับกิจกรรมการกุศลต่างๆ ตามที่กองทัพเรือเห็นควร

วัน เวลา การแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 06.00 – 12.00 น. ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)

ประเภทการสมัคร

กิจกรรม “Tour of Sattahip 2017” แบ่งประเภทผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานไว้สองประเภทด้วยกัน คือ ประเภทเดี่ยว และประเภททีม โดยแบ่งตามระยะทางการปั่นจักรยาน 60 กิโลเมตร เละ 100 กิโลเมตร ผ่านเส้นทางภายในฐานทัพเรือสัตหีบ กองเรือยุทธการ กองการบินทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

อายุการสมัคร

ชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

วันรับสมัคร

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

** รายละเอียดการสมัคร **
สมัครได้ตามลิ้งนี้เลยครับ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdjEatJwoL-SzEet1…/viewform

หลังจากสมัครแล้วกรุณาโอนเงินภายใน 1 สัปดาห์ และสามารถส่งเอกสารการโอนเงินได้ทาง ID Line : dear139, godzillaisme, foster2237

ช่องทางการชำระเงิน

ธนาคารทหารไทย

สาขา : กองบัญชาการกองทัพเรือ

ชื่อบัญชี : รับบริจาคทัวร์ออฟสัตหีบ

เลขที่บัญชี: 115-2-23896-8

ประเภทออมทรัพย์

คุณสมบัติการสมัคร

หลักฐานทางราชการที่มีรูปถ่ายติด กรณีประชาชนไทยใช้บัตรประชาชน หรือกรณีชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไม่สามารถให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมแทนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานจะต้องแสดงหลักฐาน ได้แก่ บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง และหมายเลขอ้างอิงการตอบรับการสมัครในวันลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 22 เมษายน 2560 ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิโยธิน เวลา 13.00 – 18.00 น.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานจะต้องสวมเสื้อและติดหมายเลขประจำตัวนักปั่นในวันจัดกิจกรรม

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครทางลิ้งนี้ครับ https://docs.google.com/…/1wtYKfY0d8CbCuwpPrKiU-G…/htmlview…

กติกา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นต้องเข้ารับฟังการชี้แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดในวันร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน

ค่าสมัครร่วมกิจกรรมปั่น

60 กิโลเมตร 500 บาท

60 กิโลเมตร (5 คน) 2,500 บาท

****ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม 5 คน ขึ้นไป****

100 กิโลเมตร 900 บาท

100 กิโลเมตร (5 คน) 4,500 บาท

****ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม 5 คน ขึ้นไป****

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 ณ หน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

06.00 น.นักปั่นจักรยานถึงบริเวณงานและเตรียมตัวแข่งขัน
07.45 น.พิธีเปิดกิจกรรม
08.00 น.ปล่อยตัวผู้ร่วมกิจกรรม ( 100 กม. )
08.30 น.ปล่อยตัวผู้ร่วมกิจกรรม ( 60 กม. )

การอำนวยความสะดวก
การอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน

การต้อนรับ ประชาสัมพันธ์

การบริการจุดน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

การบริการจุดพัก ชมวิว ถ่ายภาพ

รถยนต์กู้ซ่อม และดูแลผู้ร่วมกิจกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คัน

รถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คัน

การบริการรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 4 คัน

การบริการอาหารเช้า อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

การแจกเสื็้อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

มีที่พักให้ในพื้นที่ค่ายกรมหลวงชุมพร (กรณีที่ต้องการ)

ติดตามข้อมูลได้ทาง http://www.tourofsattahip.navy.mi.th

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ