%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99

ถึงอุทัยไม่ต้องอุทธรณ์ ค่ำแล้วก็นอนที่เมืองอุทัย
ชมรมจักรยานอุทัยธานี
ขอเชิญนักปั่นร่วมงาน ปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 2
เชิญทุกท่านสัมผัสมนต์เสน่ห์ แม่น้ำสะแกกรัง
รายละเอียดงานและประเภทการแข่งขัน

ปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 2

งานจัดวัน อาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม 2559
ความเป็นมาของโครงการ
ตามที่จังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดที่มียุทธศาสตร์ของจังหวัดด้านหนึ่งในด้านของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของจังหวัด ประกอบกับจังหวัดอุทัยธานีมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและน่าอยู่ การดำรงชีวิตด้วยการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง
ชมรมจักรยานอุทัยธานีเล็งเห็นความจำเป็นในการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมสนับสนุนให้มีการปั่นจักรยานเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในระดับของการออกกำลังกาย ในระดับของการดำรงชีวิตประจำวันเพื่อการสัญจรไปมา หรือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ล้วนเป็นกิจกรรมที่ชมรมฯ พยายามสนับสนุนให้เกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดมลภาวะทางอากาศ ลดอุบัติเหตุทางการจราจรโดยรวม
ดังนั้นโครงการปั่นชมเมืองพระชนกจักรีครั้งที่ 2 จึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อรณรงค์ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวมในภาคประชาชน
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. รณรงค์ให้ประชาชนหันมาปั่นจักรยานเพื่อลดมลภาวะและรักษาสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการปั่นจักรยาน
3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปสนใจในกีฬาจักรยานห่างไกลยาเสพติด
4. สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด

ปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 2
งานจัดวันอาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม 2559
เส้นทางที่ 1 เส้นทาง A ระยะทางการปั่น 102 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 2 เส้นทาง B ระยะทางการปั่น 55 กิโลเมตร
1.การปั่นเส้นทาง A รวมระยะทาง 102 กิโลเมตร มีการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลดังนี้
ประเภท A1 เสือหมอบชาย
ประเภท A2 เสือหมอบหญิง
ประเภท A3 เสือภูเขาชาย
ประเภท A4 เสือภูเขาหญิง

2.การปั่นเส้นทาง B รวมระยะทาง 55 กิโลเมตร มีการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลดังนี้
ประเภท B1 ชาย
ประเภท B2 หญิง

1. ค่าสมัคร
1.1 สมัครผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ http://event.thaimtb.com/ 500 บาท/ท่าน (มีค่าบริการระบบอีกคนละ 20 บาท) รับจำนวน 2,500 ท่าน
1.2 สมัครด้วยตัวเอง 500 บาท/ท่าน รับจำนวน 500 ท่าน
2. ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับเสื้อ “ปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 2”
3. ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญที่ระลึก “ปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 2”
4. กำหนดการณ์รับสมัคร เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559 จนกว่าจะเต็ม
5. สมัครด้วยตัวเองได้ที่
– ร้านเพชรกมลธรรม เยื้องธนาคารทหารไทยสาขาอุทัยธานี
โทร. 0904628951/056514898

– ร้าน เอส.พี.ไบค์. ถนนรักการดี ตรงข้ามคลินิกทิวาทันตแพทย์
โทร. 085-4866688
-ร้านยามาฮ่า แกรนด์ 333 สาขาแยกเมืองพระชนกฯ
โทร. 087-2090333
หรือโอนเงินผ่าน บัญชีชื่อ นายธีรยุทธ จรรยาขันติกุล
ธนาคารทหารไทย สาขาอุทัยธานี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 373-2-24809-5

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ