fbpx
วันศุกร์, พฤศจิกายน 25, 2022

ปั่น เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 11 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒศาสตร์ ม.เกษตร 19 พ.ย 59

ปั่น เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 11 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒศาสตร์

%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87

รายละเอียดการแข่งขัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษาครบ 60 ปี พุทธศักราช 2560
2.เพื่อฉลองครบรอบ 12 ปี ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
3. เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน นิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีสุขภาพกายแข็งแรงและรักการออกกำลังกาย
สถานที่จำหน่ายใบสมัคร
– สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในเวลาราชการ
– กองอำนวยการจัดการแข่งขัน บริเวณสระพระพิรุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 04.30-05.30 น.
– ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 034-352-748 (คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์)
081-423-1970 (ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล)
086-493-5099 (นายชาญศักดิ์ พบลาภ)
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
บริเวณสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
กติกาตัดสิน
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
การนับอายุของผู้สมัครคิดจาก พ.ศ. 2559 ลบด้วย พ.ศ. เกิดของผู้สมัคร
รางวัลการแข่งขัน
การวิ่งระยะทาง 10.5 กม.
– ผู้ชนะการวิ่ง Over All ชาย-หญิง จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
– ผู้ชนะการวิ่งอันดับที่ 1-5 ของแต่ละประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
– เหรียญและเสื้อการแข่งขัน (สำหรับบุคคลทั่วไป)
สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ค่าสมัคร
– นักเรียนและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 บาท
– บุคคลทั่วไป 250 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.edu.kps.ku.ac.th/run2016/

FOLLOW US

12,496แฟนคลับชอบ

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ