ขั้นตอนการผลิตจักรยาน

จักรยาน ในประเทศจีน คือ แท็กซี่

จักรยาน ในประเทศหสรัฐอเมริกา คือความเร็ว

จักรยาน ในประเทศ ยุโรป คือ ออกนอกถนน ไปในภูิมประเทศลำบาก

จักรยานเป็นหลายอย่างมากมายในโลก และจักรยานสมัยใหม่ ถูกสร้างให้เบาขึ้น แรงขึ้น และเร็วขึ้นมาก  ตลอดเวลา เราจะพาไปรู้จักการสร้างจักรยานกัน

แม้การออกแบบจากทั่วโลก แต่การผลิตงานฝีมือมักมาจากใต้หวันเป็นส่วนมาก เราไปทำความรู้จักกัน

https://youtu.be/rf_AW_jlVlY

 

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ