fbpx
วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024

ชวนปั่นทำบุญไถ่โค ณ โรงฆ่าสัตว์ปทุมธานี

1937138_987995744623941_5858557658600043952_n

BOXMATCH ชวนปั่นไปทำบุญ (ไถ่ชีวิตโค) ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทำบุญใหญ่ โดยการไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่
วันอาทิตย์ที่ที่ 22 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญร่วมทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการไถ่ชีวิตโค
ณ โรงฆ่าสัตว์ ปทุมธานี (เลขที่ 25 ถนนโสภา ตำบลบางปรอท อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี)
ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตสัทธาร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคร่วมกัน การทำบุญครั้งยิ่งใหญ่นี้ทุกท่านจะได้รับอานิสงส์ให้มีอายุ ที่ยืนยาวนาน ปราศจากสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ รอดพ้นจากกรรมเวรต่างๆ การเริ่มต้นที่ดี ชีวิตก็จะอยู่ดีมีสุข
โดยโคกระบือที่เราไถ่ชีวิตให้จะถูกส่งเข้าโครงการหลวง “ธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ธคก.)“ ซึ่งโครงการนี้จะถูกควบคุมดูแลโดยเจ้าหน้าที่ของกรมปศุัตว์ โดยจะจัดสรรไปให้ชาวนาที่ยากจนยืมไปใช้งานจนกว่าจะแก่ตายไปเอง และจะไม่หวนกลับคืนมายังโรงฆ่าสัตว์อีก
ข้อมูลประกอบ
• โค ราคาตัวละ 27,000 บาททุกตัว ไม่มีกระบือ (ราคา ณ เดือนพฤศจิกายน 2557) • โค ที่เข้าโครงการหลวง จะได้รับการตรวจจากสัตว์แพทย์ โดยคัดเลือกเฉพาะตัวเมีย
ที่ไม่มีภาวะเสี่ยงต่อการแท้งลูก
• โค ตัวใดที่มีคนมาไถ่ชีวิต จะสังเกตได้จากผ้า ๓ สี ที่ได้รับการผูกไว้แต่ละตัว เพื่อที่จะถูกจัดสรรไปให้ชาวนาที่ยากจน ไม่ต้องเข้าโรงฆ่าสัตว์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. เพื่อทำบุญช่วยชีวิตสัตว์ใหญ่ รณรงค์ให้คนงดเนื้อสัตว์ใหญ่กันมากขึ้น
3. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่ยากจนได้มีโค-กระบือไว้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ สนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงและขยายพันธ์โค-กระบือ
4. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหายาเสพติด
ขั้นตอนการแจกจ่าย
1. คัดเลือกราษฎรยากจน พิจารณาราษฎรที่ให้ความร่วมมือหรือให้การสนับสนุนโครงการของภาครัฐ-เอกชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นความเร่งด่วนอันดับแรก เช่น โครงการชุมชนเข้มแข็ง เป็นต้น
2. แจกจ่ายโค-กระบือ ให้ราษฎรยากจนที่มีความสามารถในการเลี้ยงดูหรือให้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
3. แจก จ่าย โค-กระบือ เป็นคราวๆ ไป หรือตามที่ได้รับศรัทธาบริจาค
4. เกษตรกรที่ ได้รับมอบจะต้องมีอาชีพทำนา ทำไร่ มีฐานะยากจน มีความขยันขันแข็ง อดทน
กำหนดการทริป
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559
07.00 น. นัดรวมพลเพื่อนนักปั่น บริเวณทะเลสาบในเมืองทองธาน
07.30 น. ล้อหมุน ในเส้นทาง
09.00 น. ถึงโรงฆ่าสัตว์ ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมไถ่ชีวิต โค
10.30 น. ตั้งขบวน ปั่นไปตลาดน้ำวัดศาลเจ้า
11.0น. ถึงตลาดน้ำวัดศาลเจ้า ทานอาหารเที่ยง (ตามอัธยาศัย)
13.00 น. ตั้งขบวนปั่นกลับ บริเวณทะเลสาบในเมืองทองธาน

นำทริปโดยฺ #BOXMATCH  ทีมONELEGBIKE  XCBicycleClub BikeForWhat
ร่วมด้วย ทีม Strida Club (เฮียนัท)
ทีม Snail Bike Club (คุณเปิ้ล)

รวมระยะทางไปกลับประมาณ 40 กิโลเมตร
ความเร็วประมาณ 20-25 กม./ชม.
จักรยานร่วมทริปได้ทุกชนิด ล้อเล็ก ล้อโต ล้อใหญ่ ล้อเรียว ฯลฯ
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมทริป
อาหารทุกมื้อจับจ่ายและบริการด้วยตนเองตามอัธยาศัย
ปั่นเชิงท่องเที่ยว ไปทำบุญ ไม่เน้นความเร็ว
ปั่นไปด้วยกันและยึดคนปั่นช้าเป็นสำคัญ ดูแลซึ่งกันและกัน
ไม่เหมาะสำหรับผู้ต้องการเน้นความเร็ว
ร่วมทริปได้ทั้งนักปั่นมือใหม่และมือเก่า เยาวชน คนชรา ขาอ่อน และครอบครัว
กรุณาอย่าปั่นแซงผู้นำทริป เพื่อป้องกันการหลงทาง ยกเว้นนักปั่นช่างภาพ
เตรียมอะไหล่ อุปกรณ์ซ่อมแซม ชุดปะยาง และชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ติดตัวมาให้พร้อม
*****************
หากท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมทำบุญ หรือไม่สามารถปั่นไปได้ ต้องการร่วมโดยบริจาคเงิน
สามารถโอนเงินได้ที่บัญชี ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อ กล่องทิพย์ ธีรรัศมี เลขที่ 620-206407-6
บัญชีออมทรัพย์ สาขาซีพีทาวเวอร์
*****************
ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าสำหรับทุกท่านที่ร่วมบุญไถ่ชีวิตโคในครั้งนี้หรือวันหน้าต่อไป สาธุ

FOLLOW US

12,496แฟนคลับชอบ

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ