12717413_433484683524496_26040364312108775_n

ชมรมจักรยาน รฟท.ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทริป นั่งรถไฟบรรทุกจักรยาน จำนวน 2 คัน เดินทางจากสถานีรถไฟ กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 ขบวน 135 ออกจากกรุงเทพเวลา 6.40 น.ไปยัง สถานีรถไฟมวกเหล็ก ปั่นท่องเที่ยว น้ำตกเจ็ดสาวน้อย ไร่กุสุมา อุทยานแห่งชาติมวกเหล็ก และ องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย และเดินทางกลับ โดยขบวน 146 เวลา 17.11 น.
กิจกรรมและการเดินทาง
ทริปเส้นทาง
6.00-6.30 น. พร้อมที่สถานีกรุงเทพ ลงทะเบียน รับเสื้อปั่นจักรยาน นำจักรยาน ขึ้นรถไฟ
6.40 น. ขบวน135 ออกจากสถานีกรุงเทพ รับประทานอาหารเช้า มื้อเล็กๆบนรถไฟ
10.13 น. ขบวนรถไฟถึงสถานี มวกเหล็ก ตัดตู้รถบรรทุกจักรยาน ออกไว้ที่ สถานีมวกเหล็ก
11.00 น. ปั่นจักรยานไปตามเส้นทาง จุดหมายแรก คือน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ระยะทาง12 กิโลเมตร
11.45 น. ถึงน้ำตกเจ็ดสาวน้อย แวะถ่ายรูปพักเหนื่อย ชื่นชมธรรมชาติ
12.30 น. ปั่นจักรยานไปรับประทานอาหารเที่ยง บุฟเฟ่ ที่ครัวไร่กุสุมา
13.30 น. ออกเดินทางไป อุทยานแห่งชาติมวกเหล็ก 14 กิโลเมตร
14.00 ปั่นจักรยานถึง อุทยานแห่งชาติมวกเหล็ก พักผ่อนถ่ายรูป
14.30 น. ปั่นจักรยานไปยังองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) ระยะทาง2 กิโลเมตร
15.00 น. เดินทางถึง องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) จอดจักรยาน เข้าชมกิจกรรม ภายในซื้อ ของฝาก
15.40 น. ออกปั่นจักรยานกลับ สถานีมวกเหล็กระยะทาง 4 กิโลเมตร
16.00 น. ถึงสถานีมวกเหล็กนำรถจักรยานขึ้นบนตู้บรรทุกจักรยาน เข้าห้องน้ำ ภารกิจส่วนตัว
17.11 น. เดินทางกลับโดยขบวน 146 รับประทานอาหารเย็นบนขบวนรถไฟ
21.00 น. ขบวนรถกลับถึง สถานี กรุงเทพ
กำหนดการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กิจกรรมนี้ทางชมรม ได้เตรียม อาหาร และน้ำดื่ม ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมตามกำหนดการครับ
1. ผู้เข้าร่วมปั่นสามารถใช้จักรยานทั่วไปเข้าปั่นได้ รถจักรยานต้องมีระบบห้ามล้อ ไฟแสงสว่าง หน้าหลัง ให้ครบถ้วน และควรมีกระบอกน้ำติดไปกับรถจักรยาน
2. ผู้เข้าร่วมปั่นจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะและสายรัดคางให้เรียบร้อยตลอดการเข้าร่วมปั่น
3. ผู้เข้าร่วมปั่นที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
4. ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่จักรยานหรือผู้เข้าร่วมปั่น ผู้เข้าร่วมปั่นและผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากชมรมได้ ชมรมเป็นเพียงผู้จัดกิจกรรมเท่านั้น
5. ผู้เข้าร่วมปั่นทุกคนจะต้องสวมเสื้อให้รัดกุมระหว่างการร่วมทริป

กติกาการร่วมสนุกไปปั่นกับชมรมจักรยาน รฟท.
ให้ กดไลด์ เพจ พีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย https://www.facebook.com/pr.railway/?fref=ts และเขียน บทความสั้นๆ อธิบายว่า “ เราอยากเห็น การนำจักรยานขึ้นรถไฟในรูปแบบใด” ผู้เข้าร่วมสนุก สามารถส่งชื่อเป็นทีมได้ไม่เกิน 4 คน หรือ เดี่ยว 1 คน ต่อ1 บทความ โดยส่ง บทความสั้นๆในโพสนี้เท่านั้น
โดย คณะกรรมการจะตัดสิน รายชื่อทั้งเดี่ยวและทีม เป็นจำนวน 40 คน เนื่องจาก รถไฟบรรทุกจักรยานจำกัด ได้โบกี้ละ 30 คัน ผู้ที่ร่วมสนุก ต้องลงชื่อจริงและนามสกุลจริง ส่งได้ จนถึงเวลา 24.00 ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการจะประกาศผลคัดเลือกในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 กติกาการรับผล คำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้ง หรืออุทธรณ์ใดๆได้ รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ