กรุงเทพมหานครเตรียมเสนอแผนพัฒนาคลองแสนแสบต่อรัฐบาลเพื่อของบประมาณ 1,900 ล้านบาท ปรับปรุงทัศนียภาพริมฝั่งคลองและจัดการน้ำเสียทั้งระบบ พร้อมยกระดับเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชนและแลนด์มาร์คท่องเที่ยว คาดเริ่มดำเนินงานได้กลางปี 59 นี้ ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 4 ปี

ทางจักรยาน

„เมื่อวันที่ 10ก.พ. นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า จากแผนการพัฒนาปรับปรุงคลองแสนแสบของรัฐบาล ซึ่ง กทม.ได้ดำเนินการจัดทำแผนกรพัฒนาปรับปรุงคลองแสนแสบเสนอต่อรัฐบาล เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการทำงาน

โดยแผนการปรับปรุงคลองแสนแสบกำหนดระยะเวลาในการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพคลองแสนแสบทั้งสิ้น2 ปี โดยจะมีการปรับปรุงทัศนียภาพริมสองฝั่งคลอง นำกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งน้ำเสีย ขยะลงคลอง และนำมาตรการทางกฎหมายมีจัดการผู้ที่ทำให้คลองเกิดปัญหาเน่าเสีย นอกจากนี้ยังมีต้องดำเนินโครงการต่างๆอีกจำนวน 10โครงการ“

 

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ