7 มิ.ย.- กทม.รณรงค์ขี่จักรยานปลอดภัยบนถนน พร้อมแนะนำใช้สัญญาณมือสากล เพื่อความปลอดภัย หวังประชาชนหันมาใช้จักรยาน เดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

bkkclub

นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรและขนส่ง กล่าวถึงกิจกรรม “ปั่นปลอดภัย ยลวังเวียงเมืองเก่า” ว่า เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนใช้จักรยานเป็นพาหนะเดินทางในชีวิตประจำวัน ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเดิน และน่าปั่น ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ลดปัญหาจราจร ประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีสุขภาพดี และการเดินทางร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมครั้งนี้ เน้นการให้ความรู้เรื่องกฏจราจร และการขับขี่จักรยานอย่างปลอดภัยบนท้องถนน สอนใช้สัญญาณมืออย่างถูกต้อง โดยกลุ่ม Coffe bike และนำขบวนนักปั่นทั้งสิ้น 100 คน ปั่นจากสำนักงานเขตพระนคร เลียบคลองผดุงกรุงเกษม และกลับสู่สำนักงานเขตพระนครเป็นระยะทาง 9 กิโลเมตร

ด้านนายบุญชัย ภัทจารีสกุล ประธานกลุ่ม Coffee Bike กล่าวว่า การใช้สัญญานมือ เป็นการให้สัญญาณกับผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน เนื่องจากจักรยานเป็นพาหนะที่ไม่มีไฟเบรก ไฟเลี้ยว สิ่งสำคัญอยากเห็นน้ำใจบนท้องถนน ให้มองเห็นว่ามีจักรยานเป็นอีกหนึ่งยานพาหนะที่ร่วมขับขี่บนถนนด้วย พร้อมย้ำให้ผู้ขับขี่จักรยาน เห็นความสำคัญใช้สัญญาณมือ ทั้งการเลี้ยวขวา เลี้ยวซ้าย หรือชะลอเพื่อจอด ซึ่งเป็นสัญญาณสากล ทั้งยังฝากถึงผู้ขี่จักรยานให้เริ่มดูแลจากตนเองก่อน เพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ หากเคารพสัญญาณจราจร ปั่นตามกฏจราจร เชื่อว่าจะลดการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอน

ที่มา : สำนักข่าวไทย

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ