นำข่าวมาฝาก thaibike.org กรมศุลกากร จับตาการนำเข้าจักรยานสำเร็จรูปเลี่ยงภาษี หลังพบมีการสำแดงราคาเสียภาษีในอัตราต่ำ อ้างใช้เพื่อการแข่งขัน

จักรยาน

 

ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดของการนำเข้าสินค้าดังกล่าวจะเป็นการนำเข้าสินค้าจักรยานแบบประกอบเป็นคันเพื่อใช้ในการแข่งขัน โดยจะเสียภาษีนำเข้าในอัตรา 1%ของมูลค่า ซึ่งการนำเข้าในลักษณะนี้ จะต้องมีใบรับรองของสมาคมจักรยานด้วย และเป็นการนำเข้าแบบชิ้นส่วนประกอบ ซึ่งจะเสียภาษีในอัตรา 10%ของมูลค่า

สำหรับการจัดเก็บภาษีสินค้าดังกล่าว จะแบ่งออกเป็น 3 พิกัดอัตราตามลักษณะของสินค้า กล่าวคือ หากเป็นการนำเข้าแบบประกอบเป็นคันเพื่อการแข่งขัน จะเสียในอัตรา 1%ของมูลค่า แต่หากไม่ได้นำเข้ามาเพื่อการแข่งขัน จะเสียภาษีในอัตรา 30%ของมูลค่า และหากนำเข้ามาแบบชิ้นส่วนประกอบ จะเสียภาษีในอัตรา 10%ของมูลค่า

กรมศุลกากร เผยว่า ขณะนี้กรมศุลกากรกำลังจับตาดูเป็นพิเศษสำหรับการนำเข้าสินค้าจักรยานแบบประกอบเป็นคันเพื่อการแข่งขันว่ามีการรับรองจากสมาคมแข่งขันกีฬาดังกล่าวจริงหรือไม่ และได้นำไปใช้เพื่อการแข่งขันจริงหรือไม่ เพราะหากไม่ได้นำไปแข่งขันจริง จะต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงสุดที่ 30%

ปัจจุบันการนำเข้ารถจักรยานจากบางแหล่ง เช่น ยุโรป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถในตลาดคุณภาพดีที่ผู้นิยมรถจักรยานนิยมกัน มีอัตราภาษีนำเขาที่สูงเทียบเท่ากับรถยนต์ คือ 80%อย่างไรก็ตาม ร้านค้าที่คุ้นเคยกับการค้าขายกับคนไทยสามารถหาช่องว่างในการลดภาษี เช่น การแยกส่งเข้ามาในรูปแบบของอะไหล่ เป็นต้น

ทั้งนี้ เห็นว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้รถจักรยานเพิ่มขึ้นภายในประเทศ อีกทั้งเห็นว่า แม้จะตั้งกำแพงภาษีสูงแต่ผู้ส่งออกจากต่างประเทศและผู้นำเข้าก็มีช่องทางที่จะหลบเลี่ยง ทำให้รัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มพิกัดที่กำหนดไว้

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ