จักรยาน

พาชาว thaibike.org ไปชมงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำนักปั่นกว่า 1 พันคน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เนื่องในโอกาสครบรอบ 666 ปี แห่งการสถาปนากรุงศรีอยุธยา

ที่บริเวณวัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยาน ถวายเป็นพระราชสักการะแด่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 666 ปี แห่งการสถาปนากรุงศรีอยุธยา หลังจากที่พระเจ้าอู่ทอง ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาให้เป็นเมืองราชธานีเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.1893

จักรยาน2

โดย นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นำนักปั่นจักรยานกว่า 1 พันคน ปั่นจักรยานไปตามเส้นทางที่พระเจ้าอู่ทองเคยเสด็จเมื่อครั้งย้ายพระตำหนักที่ประทับจากเวียงเหล็ก หรือวัดพุทไธศวรรย์ มาสู่หนองสโน หรือบริเวณบึงพระรามในปัจจุบัน โดยได้เริ่มต้นออกจากวัดพุทไธศวรรย์ ผ่านโบราณสถาน และสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น วัดไชยวัฒนาราม วัดกษัตราธิราช วัดธรรมาราม วัดท่าการ้อง วัดเกตุ วัดโพธิ์เผือก วัดภูเขาทอง วัดมหาธาตุ วัดราษฎร์บูรณะ และมาเข้าสู่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)

โดยนักปั่นกว่า 1 พันคนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้ร่วมกันถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงการอนุรักษ์โบราณสถาน และวัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงสงเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย

ที่มา http://www.manager.co.th/

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ