fbpx
วันศุกร์, สิงหาคม 5, 2022

ประกันจักรยาน ทำดีหรือเปล่า คุ้มค่าการทำหรือเปล่า มีมาให้เลือก

รายละเอียดของซื้อประกัน iBIKE วันนี้

ประกันความสุขของนักปั่น

ฟอลคอนประกันภัยพร้อมดูแลและคุ้มครองคุณและจักรยานที่คุณรัก
รวมถึงความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

iBike คือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้ที่รักจักรยาน และต้องการแผนประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองถึงตัวจักรยานและผู้ขับขี่ รวมถึงบุคคลภายนอก และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายละเมิดภายใต้แผนประกันภัยเดียวกัน

iBike จะให้ความคุ้มครองหลักๆ 5 ส่วนดังนี้

  1. คุ้มครองจักรยานหาย จากการถูกขโมยที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะอย่างชัดเจน หรือเสียหายสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
  2. คุ้มครองจักรยานเสียหายบางส่วนจากอุบัติเหตุเฉพาะวงล้อรถจักรยาน (ไม่รวมยาง) และโครงรถจักรยาน (เฟรม) เท่านั้น
  3. คุ้มครองความรับผิดต่อร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกิดจากการขับขี่จักรยาน
  4. คุ้มครองผู้เอาประกัน กรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป และพิเศษเพิ่มอีก 1 เท่ากรณีเกิดอุบัติเหตุจากการขี่จักรยาน
  5. เลือกซื้อได้สำหรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไปที่เกิดแก่ผู้เอาประกัน และพิเศษเพิ่มทุนประกันภัยอีก 1 เท่ากรณีเกิดอุบัติเหตุจากการขี่จักรยาน
ายละเอียดความคุ้มครองและผลประโยชน์
BRONZE
ตามทุนประกัน

ตามทุนประกัน

 

200,000
100,000

10,000

10,000

20,000
10,000
0
SILVER
ตามทุนประกัน

ตามทุนประกัน

 

400,000
200,000

20,000

20,000

40,000
20,000
0
GOLD
ตามทุนประกัน

ตามทุนประกัน

 

600,000
300,000

30,000

30,000

60,000
30,000
0
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายสิ้นเชิงต่อรถจักรยาน
1.1 จากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะอย่างชัดเจน การชิงทรัพย์
หรือการปล้นทรัพย์
1.2 จากอุบัติเหตุทั่วไป
 2. ความสูญเสียหรือความเสียหายบางส่วนต่อวงล้อและหรือ
โครงรถจักรยานเนื่องจากอุบัติเหตุ (ไม่รวมยางรถจักรยาน)
3. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
สำหรับผู้เอาประกัน

3.1 จากอุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยาน
3.2 จากอุบัติเหตุทั่วไป
4. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยาน
4.1 ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
(ต่อคน/ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
4.2 ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
ซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมสำหรับผู้เอาประกันภัย
1. จากอุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยาน
2. จากอุบัติเหตุทั่วไป

ท่านสามารถซื้อประกัน iBike ได้หลายช่องทางดังนี้

  1. ผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.isport4life.com
  2. ผ่านทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของฟอลคอนประกันภัย โทร 02 676 9999
  3. ผ่านทาง Line ID: Falcon_iBike
  4. ผ่านทางงาน Event ต่างๆที่ฟอลคอนประกันภัยจัดบูทเข้าร่วมโครงการ

ประกันภัยจักรยาน เมืองไทย ปั่นดียกกำลัง8

ประกันภัยจักรยาน: เมืองไทย ปั่นดียกกำลัง8
เพื่อนรัก…นักปั่น ให้ความคุ้มครองทั้งคุณและจักรยาน รวมทั้งคู่กรณี ครอบคลุมถึง 8 รายการ

GoodRide8

ความคุ้มครองแผนประกันภัย เมืองไทย ปั่นดียกกำลัง8
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
จากอุบัติเหตุทั่วไป (อ.บ.1)(ไม่รวมการถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
100,000 100,000 100,000
2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
จากอุบัติเหตุในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานคันที่เอาประกันภัย (อ.บ.1)
(จ่ายเพิ่มจากข้อ 1 อีก)
200,000 200,000 200,000
3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
(ไม่รวมการถูกฆาตกรรม/ ทำร้ายร่างกายโดยเจตน และการขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
10,000 10,000 10,000
4. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก จากอุบัติเหตุ
ในขณะขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย  (ต่อคน/ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
10,000 10,000 10,000
5. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก จากอุบัติเหตุในขณะขับขี่
รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
10,000 10,000 10,000
6. ผลประโยชน์ความคุ้มครองรถจักรยานเสียหายสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุในขณะ
ขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย
15,000 25,000 35,000
7. ผลประโยชน์ชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
ในโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุ (สูงสุด 30 วัน / ครั้ง)
500 500 500
8. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Roadside Assistant) ตามเงื่อนไขบริการ
เบี้ยประกันภัยรายปี  (รวมภาษีและอากรแสตมป์) 1,388 1,588 1,788

 

FOLLOW US

12,496แฟนคลับชอบ

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ