1448853676-667e9e16b27703e33857cffd338becc8

คุณตาจ่าง เกตุแก้ว อายุ 93 ปี ชาวอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งถือว่าเป็นนักปั่นอายุมากที่สุดของจังหวัดตรัง ซ้อมปั่นจักรยานระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร เพื่อเตรียมพร้อมร่างกายเข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” วันที่ 11 ธันวาคมนี้
คุณตาจ่าง บอกว่า

ปั่นจักรยานมาตั้งแต่เด็ก จึงทำให้ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1448853650-93bc47c6a210849ac1a81c4a0a8382e4

กิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” วันที่ 11 ธันวาคมนี้สำหรับพื้นที่จังหวัดตรัง มีผู้ลงทะเบียน ปั่นเพื่อพ่อ 5,740 คน จำนวนนี้มีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วย 11 คน

ที่มา

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ