0sample1

ภาพจาก www.mu-xfamilyclub.com

เพื่อนชาวthaibike.org คงเคยสงสัย และอาจจะมีบางท่าน เคยดดนจับมาแล้วกับ กรณี การติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างเช่น แร็คหลังคา, โรลบาร์, บันไดขึ้น-ลงรถ, สปอยเลอร์, แม็กไลน์เนอร์, กันชน, อุปกรณ์ขนจักรยาน, และจุ๊บไขลาน ไว้ขนจักรยาน แล้วไม่ได้เเจ้งกับกรมขนส่งฯ

ขนส่ง

กรมการขนส่งทางบก ออกหนังสือชี้แจงยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ด้วยปัจจุบันกรมการขนส่งฯ ได้รับร้องเรียนจากเจ้าของรถเกี่ยวกับการแก้ไขดัดแปลงสภาพรถ และติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถ หรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น การเสริมแหนบกันชน อุปกรณ์ขนจักรยาน หรือจุ๊บไขลาน เป็นต้น

ทั้งนี้ เนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในข้อหาดัดแปลงสภาพรถ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก และต้องการให้กรมการขนส่งทางบกชี้แจงการแก้ไขดัดแปลงดังกล่าวแจ้งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

โดยกรมการขนส่งฯได้ชี้แจงในหนังสือฉบับนี้ว่าการแก้ไขดัดแปลงสภาพรถที่ต้องแจ้งขออนุญาตต่อนายทะเบียนเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้เจ้าของรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียน เพื่อแก้ไขรายการในเอกสารใบคู่มือจดทะเบียนให้ถูกต้องก่อนนำรถไปใช้งาน ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนเครื่องยนต์, สีรถ, การติดตั้งโครงหลังคา หรือโครงเหล็กด้านในรถ, ฝาปิดด้านท้ายติดตั้งอุปกรณืทุ่นแรงยกสิ่งของ, หรือการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนตัวถังรถ ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว และระบบขับเคลื่อน

สำหรับการแก้ไขดัดแปลงรถที่ไม่ต้องแจ้งขออนุญาตนั้น ได้แก่ การติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างเช่น แร็คหลังคา, โรลบาร์, บันไดขึ้น-ลงรถ, สปอยเลอร์, แม็กไลน์เนอร์, กันชน, อุปกรณ์ขนจักรยาน, และจุ๊บไขลาน เป็นต้น เนื่องจากเป็นการเสริมเพียงเล็กน้อยไม่ทำให้สภาพรถเปลี่ยนไป หากขนาดและตำแหน่งที่ติดตั้งเหมาะสมมีความแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น การแก้ไขดัดแปลงดังกล่าวไม่ถือเป็นความผิด

ที่มาข่าว ข่าวสด

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ