fbpx

ปั่นวัดใจ มังกรปากน้ำโพ ครั้งที่3 “The Colorful” เส้นทางปั่นจักรยาน ต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา

การกลับมา…ของตำนานเส้นทางปั่นจักรยาน ต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา

เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกับชมรมปลุกปั่นปันน้ำใจนครสวรรค์ ขอเชิญนักปั่นทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานภายใต้ชื่องาน

ปั่นวัดใจ มังกรปากน้ำโพ ครั้งที่3 “The Colorful”
ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนองนโยบายสาธารณะรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยานมากขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค์
3. เพื่อประชาสัมพันธ์งานประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ
4. เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพ ความรัก ความสามัคคี สร้างความสุขให้กับชาวจักรยานทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไป
5. รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กับหน่วยงานสาธารณะประโยชน์ ในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เทศบาลนครนครสวรรค์
ชมรมปลุกปั่นปันน้ำใจ นครสวรรค์
กลุ่มจักรยาน Bicycle City(นครสวรรค์), Slowlife Cycling Club ฯลฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ตอบสนองนโยบายรัฐบาล และประชาชนหันมาสนใจใช้จักรยานตามวัตถุประสงค์แห่งตน
2. รายได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ
3. เกิดความรัก ความสามัคคี ของชาวจักรยานและประชาชน
4. รายได้สำหรับมอบให้กับหน่วยงานสาธารณะประโยชน์ ในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

การแข่งขันแบ่งเป็น 4 ประเภท
1. ประเภท ปิง-วัง ระยะทาง 100 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 600 บาท)
2. ประเภท ยม-น่าน ระยะทาง 50 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 600 บาท)
3. ประเภท เจ้าพระยา ระยะทาง 20 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 300 บาท)
4. ประเภท VIP สามารถเลือกระยะปั่นได้ทุกสาย (ค่าสมัคร 1,500 บาท)

* ทุกประเภท : ไม่จำกัดประเภทจักรยาน

ของที่ระลึกในงาน

ประเภท ปิง-วัง / ระยะทาง 100 กิโลเมตร รับเสื้อปั่นวัดใจมังกรปากน้ำโพ, เหรียญรางวัล, และตุ๊กตามังกร (mascot) 1 ตัว
ประเภท ยม-น่าน / ระยะทาง 50 กิโลเมตร รับเสื้อปั่นวัดใจมังกรปากน้ำโพ, เหรียญรางวัล, และตุ๊กตามังกร (mascot) 1 ตัว
ประเภท เจ้าพระยา / ระยะทาง 20 กิโลเมตร รับเสื้อยืดคอกลม และเหรียญรางวัล
ประเภท VIP / (เลือกปั่นได้ทุกระยะ) รับเสื้อปั่นวัดใจมังกรปากน้ำโพ , เหรียญรางวัล, และตุ๊กตามังกร (mascot) ครบทั้ง 4 ตัว! พร้อมสิทธิพิเศษอื่น ๆ

**พิเศษ ผู้สมัครทุกท่านมีสิทธิจับฉลาก ลุ้นของรางวัล, ของที่ระลึกมากมาย**

สถานที่จัดงาน
บริเวณหน้าที่ทำการสำนักงานเทศบาลนครนครนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

วิธีการสมัครเข้าร่วมงาน

1. ในเวบ event.thaimtb.com (โอนเงิน)
2. สมัครด้วยตนเอง ที่แผนกประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 เทศบาลนครนครสวรรค์
ในวันจันทร์-ศุกร์ (เวลาราชการ)

จำนวนที่รับสมัคร
จำนวน 5,000 คน (ในเวบ ThaiMTB 4,000 คน / ที่เทศบาลนครนครสวรรค์ 1,000 คน)

ระยะเวลารับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป หากผู้สมัครทางเวบไซต์ โอนเงินแล้วเต็มครบ จำนวน 5,000 ท่าน รวมทุกประเภท (ระบบจะปิดรับสมัครทันที)

ขนาดรอบอกเสื้อปั่น (สำหรับสายปิง-วัง 100 กิโลเมตร สายยมน่าน 50 กิโลเมตร และ VIP)

xxs รอบ อก 32 นิ้ว รอบเอว 27 นิ้ว ,ความยาวตัว 23 นิ้ว, แขนยาว 12 นิ้ว
xs รอบ อก 34 นิ้ว รอบเอว 28.5 นิ้ว ,ความยาวตัว 23.5 นิ้ว, แขนยาว 12.5 นิ้ว
S รอบ อก 36 นิ้ว รอบเอว 30 นิ้ว ,ความยาวตัว 24 นิ้ว, แขนยาว 13 นิ้ว
M รอบ อก 38 นิ้ว รอบเอว 31.5 นิ้ว ,ความยาวตัว 24.5 นิ้ว, แขนยาว 13.5 นิ้ว
L รอบ อก 40 นิ้ว รอบเอว 33 นิ้ว ,ความยาวตัว 25.5 นิ้ว, แขนยาว 14 นิ้ว
XL รอบ อก 42 นิ้ว รอบเอว 34.5 นิ้ว ,ความยาวตัว 26.5 นิ้ว, แขนยาว 14.5 นิ้ว
2XL รอบ อก 44 นิ้ว รอบเอว 36 นิ้ว ,ความยาวตัว 27 นิ้ว, แขนยาว 15 นิ้ว
3XL รอบ อก 46 นิ้ว รอบเอว 38 นิ้ว ,ความยาวตัว 28 นิ้ว, แขนยาว 15.5 นิ้ว
4XL รอบ อก 48 นิ้ว รอบเอว 40 นิ้ว ,ความยาวตัว 29 นิ้ว, แขนยาว 16 นิ้ว
5XL รอบ อก 50 นิ้ว รอบเอว 42 นิ้ว ,ความยาวตัว 30 นิ้ว, แขนยาว 16.5 นิ้ว

ขนาดรอบ อก เสื้อคอกลม (สำหรับสายเจ้าพระยา 20 กิโลเมตร)
S= รอบ อก 32 นิ้ว
M = รอบ อก 36 นิ้ว
L = รอบ อก 40 นิ้ว
XL = รอบ อก 44 นิ้ว
2XL = รอบ อก 48 นิ้ว
3XL = รอบ อก 50 นิ้ว

แนวทางเพื่อความปลอดภัย
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมหมวกกันกระแทกตลอดการแข่งขัน
2. ทางผู้จัดงานมีการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักปั่นทุกท่าน ในวันแข่งขัน
3. ไม่จำกัดประเภทรถที่เข้าร่วมการแข่งขัน แต่รถทุกคันต้องมีระบบห้ามล้อ หน้าและหลัง
4. ห้ามมิให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันกระทำการที่ก่อให้เกิดอันตรายระหว่างการแข่งขัน เช่น เกาะรถยนต์ หรือขับขี่ในลักษณะอันตรายต่อกลุ่ม
5. ระหว่างเส้นทางจะมีป้ายกำกับเส้นทางและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ทางร่วมทางแยก)
6. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันระบุไว้โดยเคร่งครัด หากเกิดอันตรายใดๆ ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบทั้งสิ้น
7. จุดประสงค์ของผู้จัดไม่ใช่การแข่งขันความเร็ว ดังนั้นจึงขอความกรุณานักปั่นที่เข้าร่วมงานทุกท่านได้ใช้ความเร็วที่เหมาะสม ไม่ทำให้เกิดอันตรายกับตัวเองและผู้อื่น

สวัสดิการในวัดจัดงาน
อาหารเช้า ,อาหารกลางวัน ,เครื่องดื่ม ,น้ำดื่ม ,ผ้าเย็น, ประกันอุบัติเหตุ

กำหนดการจัดงาน

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 (ลงทะเบียนรับเสื้อล่วงหน้า)
• เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ลงทะเบียนรับเสื้อ ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
• เวลา 17.30 น. ประธานกล่าวต้อนรับพร้อมชมการแสดงต่างๆ
• เวลา 19.00 น. ร่วมกิจกรรม” Night Trip ปั่นชมเมืองนครสวรรค์ยามค่ำคืน” เพื่อเก็บภาพความประทับใจ ตามเส้นทางในตัวเมือง
• เวลา 21.00 น. เข้าที่พัก

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 (วันแข่งขัน)
• เวลา 05.30 น. ถึง 07.00 น ลงทะเบียนรายงานตัวและรับประทานอาหารเช้าพร้อมเครื่องดื่ม ที่สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
• เวลา 07.30 น. เริ่มปล่อย ตัว แบบ Rolling Start
• เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป พิธีมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก แก่นักแข่งที่เข้าจุด FINISH (พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม)

จุด start
ของทุกสาย ที่บริเวณสะพานลอยหน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ ตรง ข้ามสถานีดับเพลิงเมืองนครสวรรค์

การติดต่อและสอบถาม
อีกช่องทางในการติดต่อและสอบถาม ทาง facebook แฟนเพจ: ปั่นวัดใจ มังกรปากน้ำโพ นครสวรรค์
ตามลิงค์ด้านล่าง https://www.facebook.com/plukpun/

เบอร์ติดต่อสอบถาม
Thai MTB / 0863793440
LINE ID: @event.thaimtb

ผู้ประสานงาน
0845754949 (ฟอร์ด)
0818872216 (ป๊อบ)

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ