fbpx

” ร่วมปั่น – ปั่นสุข – ดูเต่า – มองถ้ำ – กำแพง – 2017 ” ณ.ลามตลาดนัดถนนฉลุง-ทุ่งหว้า ตำบลกำแพง จังหวัดสตูล

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560
กิจกรรมจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ” ร่วมปั่น – ปั่นสุข – ดูเต่า – มองถ้ำ – กำแพง – 2017 ” ณ.ลามตลาดนัดถนนฉลุง-ทุ่งหว้า ตำบลกำแพง จังหวัดสตูล

ปั่น4

“งานวันเต่าโลก ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 (World Turtle Day 2017) เนื่องจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล ตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงหมู่ที่๗บ้านโกตา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูลเป็นสถานที่เพาะพันธ์ุเต่ากระอาน เพื่อการอนุรักษ์ซึ่งเต่ากระอานเป็นสัตว์หายากและใกล้สูญพันธ์ุพบหลงเหลืออยู่ในคลองละงู จังหวัดสตูลเพียงแห่งเดียวและเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของตำบลกำแพงและจังหวัดสตูลให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นเพื่ออนุรักษ์พันธุ์เต่ากระอาน เต่าน้ำจืดและเต่าบกของไทยให้คงอยู่ตลอดไปและเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองและสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ปั่น3

** รายละเอียดการสมัคร **
ค่าสมัคร 200 บาท เสื้อจักรยานแขนสั้น 1 ตัว อาหารเช้า 1 มื้อ

สมัครได้ด้วยตนเองที่ : ส่วนสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

หรือทางเพจ อบต.กำแพง สตูล https://www.facebook.com/Kamphaeng074701252/

ติอต่อสอบถามทาง 074-7012525 ต่อ 11

**รายได้จากค่าสมัครส่วนหนึ่งสนับสนุนให้กับเด็กด้อยโอกาสในตำบลกำแพง**

ปั่น5 ปั่น6

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ