fbpx

ศรีสะเกษ-ปั่นพิชิตผามออีแดง โรตารีกันทรลักษ์ปั่นใจเกินร้อยเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560

งานปั่น
กิจกรรม ศรีสะเกษ-ปั่นพิชิตผามออีแดง โรตารีกันทรลักษ์ปั่นใจเกินร้อยเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 3
สโมสรโรตารีกันทรลักษ์ ภาค 3340 โรตารีสากล ร่วมกับชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ขอเรียนเชิญชาวเสือทุกท่าน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 4 ถ้วยรางวัล ประกอบด้วย
1. ถ้วยรางวัลชนะเลิศปั่นจักรยาน เสือหมอบ ชาย รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
2. ถ้วยรางวัลชนะเลิศปั่นจักรยาน เสือภูเขา ชาย รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
3. ถ้วยรางวัลชนะเลิศปั่นจักรยาน เสือหมอบ หญิง รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
4. ถ้วยรางวัลชนะเลิศปั่นจักรยาน เสือภูเขา หญิง รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
เส้นทางจากศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 ระยะทาง 75 กิโลเมตร

งานปั่นจักรยาน
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2560
2. เพื่อหารายได้สมทบช่วยโรงเรียนที่ยังขาดแคลนเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และอุปกรณ์การเรียนการสอน หนังสือห้องสมุดในโรงเรียน
3. เพื่อสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประชาชนและเยาวชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายโดยใช้จักรยาน
5. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท/รุ่น/รางวัล
A เสือหมอบ ชาย ระยะทาง 75 กิโลเมตร
– A1 รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ (OPEN) 10 รางวัล ชนะเลิศรับถ้วยพระราชทาน
3,000-2,000-1,000-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
– A2 รุ่น 30-39 ปี 10 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
– A3 รุ่น 40-49 ปี 10 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
– A4 รุ่น 50-59 ปี 10 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
– A5 รุ่น 60 ปี ขึ้นไป 10 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
B เสือหมอบ หญิง ระยะทาง 75 กิโลเมตร
– B1 รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ (OPEN) 10 รางวัล ชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทาน
3,000-2,000-1,000-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
– B2 รุ่น 40 ปี ขึ้นไป 10 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
C เสือภูเขา ชาย ระยะทาง 75 กิโลเมตร
– C1 รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ (OPEN) 10 รางวัล ชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทาน
3,000-2,000-1,000-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
– C2 รุ่น 30-39 ปี 10 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
– C3 รุ่น 40-49 ปี 10 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
– C4 รุ่น 50-59 ปี 10 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
– C5 รุ่น 60 ปี ขึ้นไป 10 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
D เสือภูเขา หญิง ระยะทาง 75 กิโลเมตร
– D1 รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ (OPEN) 10 รางวัล ชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทาน
3,000-2,000-1,000-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
– D2 รุ่น 40 ปี ขึ้นไป 10 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
E ล้อโต ระยะทาง 75 กิโลเมตร
– E ไม่จำกัด เพศไม่จำกัดอายุ 5 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
VIP วีไอพี ไม่จำกัด เพศ ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดจักรยาน
ได้รับรางวัลถ้วย VIP สามารถร่วมการแข่งขันในรุ่นทั่วไปและชิงถ้วยรางวัลได้ ไม่ต้องลงสมัครเพิ่ม
** รายละเอียดการสมัคร **
ค่าสมัคร รุ่นทั่วไป 620 บาท VIP 1,000 บาท
สมัครได้ทาง thaimtb เปิดลงทะเบียนวันนี้ 28/03/60 เวลา 9.00 น ตามลิ้งนี้เลยครับ https://event.thaimtb.com/event.php?e=143
กำหนดการด้งนี้
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560
– เปิดรับสมัคร ถึง 31 สิงหาคม 2560
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
– จัดเตรียมสถานที่บริเวณศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ ,เส้นทางปั่น ,เส้นชัย
– เวลา 18.00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการ รายงานความพร้อมความเรียบร้อย
ด้านสถานที่, กองอำนวยการ, เอกสาร, เส้นทาง, จุดลงทะเบียน, พิธีการ,
คณะกรรมการตัดสิน , การบริการน้ำ อาหาร, ความปลอดภัย ,การจราจร, อื่นๆ
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560
– เวลา 08.00 น. ตรวจความเรียบร้อยความพร้อมจุดลงทะเบียน เส้นทางปั่น เส้นชัย
– เวลา 13.00 น. ถึง เวลา 18.00 น. รับลงทะเบียน
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560
– เวลา 05.00 น. ถึง เวลา 07.00 น. รับลงทะเบียน
– เวลา 07.30 น. ประธานเดินทางมาถึง อัญเชิญถ้วยพระราชทานถึงบริเวณศาลหลักเมือง
ประธานจัดงานกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
– เวลา 08.00 น.
– ปล่อยตัว A เสือหมอบ ชาย
– ปล่อยตัว B เสือภูเขา ชาย
– ปล่อยตัว C เสือหมอบ หญิง
– ปล่อยตัว D เสือภูเขา หญิง
– ปล่อยตัว E ล้อโต ชาย/หญิง
– ปล่อยตัว VIP ชาย/หญิง
– ผู้เข้าเส้นชัย 1,000 คัน รับเหรียญ ปั่นใจเกินร้อยพิชิตผามออีแดง
– เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป มอบถ้วยรางวัล เกียรติยศ
หมายเหตุ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
เบอร์โทรสำหรับการติดต่อประสานงาน
1. นายญาณวุฒิ ธรรมมาบุญ โทร. 0859563592
2. นายแพทย์จรุงศักดิ์ อัศวเมธาพันธ์ โทร. 0818798179
3. นายบัญชา แซ่เตีย โทร. 0818797135
4. นางสุนาฐ ทองสลับ โทร. 0857726983
5. นายวสันต์ ดอกไม้ โทร. 0819662243
6. นางอวยพร แก้วจารนัย โทร. 0898452987

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ