fbpx

ปั่นเลียบโขง ชมขุนเขา สัมผัสไอหนาว พิชิตยอดผาตากเสื้อ Sky Walk กับTour De Sangkhom 2016

Tour De Sangkhom 2016 ปั่นเลียบโขง ชมขุนเขา สัมผัสไอหนาว พิชิตยอดผาตากเสื้อ Sky Walk @สังคม จ.หนองคาย

sangkhom-2016

การแข่งขันจักรยานเสือหมอบ เสือภูเขา ทางเรียบ ใจเกินร้อย ครั้งที่ 3 สมทบสร้าง ตึกอนาลโยเมตตา (หลวงพ่อจันมี) โรงพยาบาลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย  อาทิตย์ 11 ธ.ค. 2016 จังหวัดหนองคาย

sangkhom-2016-1

วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน
1.เพื่อหารายได้สบทบทุนสร้างตึกผู้ป่วย อนาลโยเมตตา(หลวงพ่อจันมี) รพ.สังคม
2.เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ อ.สังคม และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ Sky walk ผาตากเสื้อ **10 ที่เที่ยวในฝันของเมืองไทย! Thailand Dream Destination กาลครั้งหนึ่ง…ต้องไป
3.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน

ในวันอาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม 2559 @สังคม จ.หนองคาย

sangkhom-2016-3 sangkhom-2016-4 sangkhom-2016-2 table_tds2016

รับสมัครทาง event.thaimtb.com –> http://event.thaimtb.com/event.php?e=70
*** เพิ่มช่องทาง รับสมัคร อีก 1 ช่องทาง LINE GROUP Tour de Sangkhom 2016

กติกาและเงื่อนไขการแข่งขันจักรยานทางเรียบ
ประเภทเสือหมอบ
(1) การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ ( UCI ) และของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(2) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อประเภทเสือหมอบ (Road Bike) เท่านั้น ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด
(3) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการแข่งขัน
(4) รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น
(5) ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
(6) ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับและต้องติดป้ายเบอร์สำหรับแข่งขัน ที่รถและเสื้อทุกคน
(7) ระหว่างเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร
(8) หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิสูจน์อายุตามปี พ.ศ. เกิด
(9) รุ่นอายุใช้ตามเกณฑ์ ปี พ.ศ. 2559 ลบด้วย ปี พ.ศ. ที่เกิด
(10) ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
(11) การประท้วงผลการตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจัดแข่งขันฯ ภายใน 30 นาทีหลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน 2,000 บาท (หากการประท้วงเป็นผลจะคืนเงินประกันให้)
(12) การตัดสินของคณะกรรมการกลางถือเป็นที่สิ้นสุด
(13) เนื่องจากในการแข่งขันครั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดงานฯได้ใช้ทางสาธารณะและทางหลวงจังหวัด ดังนั้นผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

ประเภทเสือภูเขา
(1) การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของคณะกรรมการการแข่งขันเท่านั้น
(2) รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น
(3) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อ ตัวถังต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น
(4) แฮนด์ต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น
(5) วงล้อไม่จำกัด
(6) สามารถใช้ยางเสือภูเขาทุกชนิด ขนาดของยางหน้ายางไม่ต่ำกว่า 1.9 นิ้ว
(7) จานขับเคลื่อนหน้าต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น (สูงสุดไม่เกิน 48 ฟัน) ส่วนเฟืองขับเคลื่อนหลังไม่จำกัด
(8) ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด
(9) ใช้โช๊คหน้า หรือตะเกียบก็ได้
(10) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกะแทกศีรษะตลอดการแข่งขัน
(11) ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขันๆและผู้เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
(12) ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับและติดป้ายเบอร์สำหรับแข่งขันที่รถและเสื้อทุกคน
(13) ระหว่งเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่สื่อสาร
(14) หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิสูจน์อายุตามปี พ.ศ. เกิด
(15) รุ่นอายุใช้ตามเกณฑ์ปี พ.ศ.2559 ลบด้วยปีพ.ศ.เกิด
(16) ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
(17) การประท้วงผลการตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจัดแข่งขันฯ ภายใน 30 นาที หลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน 2,000บาท (หากการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกันให้)
(18) การตัดสินของคณะกรรมการฯถือเป็นที่สิ้นสุด
(19) เนื่องจากในการแข่งขันครั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดงานฯได้ใช้ทางสาธารณะและทางหลวงจังหวัด ดังนั้นผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ