fbpx

อีกตัวเลือก ประกันความสุขของนักปั่น iBIKE

ฟอลคอนประกันภัยพร้อมดูแลและคุ้มครองคุณและจักรยานที่คุณรัก รวมถึงความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ซื้อประกัน iBIKE วันนี้
โทร. 02 676 9999 กด 2

ประกันiBIKE

หมายเหตุ

 1. ความคุ้มครองข้อที่ 3. และค่ารักษาพยาบาลกรณีซื้อเพิ่มเติม ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 2. ความคุ้มครองข้อที่ 3. และค่ารักษาพยาบาลกรณีซื้อเพิ่มเติม บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีอุบัติเหตุทั่วไปหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะขับขี่รถจักรยานเพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น
 3. รายละเอียด เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย

capture-20160731-202039

เงื่อนไขในการรับประกันภัย

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 15 – 65 ปี บริบูรณ์
 2. ราคารถจักรยาน ต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
 3. บริษัทจะให้ความคุ้มครองและกำหนดทุนประกันภัย โดยการพิจารณาราคาของรถจักรยาน ณ วันที่ขอเอาประกันภัย
 4. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องแสดงรูปถ่ายของรถจักรยานคันที่เอาประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐานในการขอเอาประกันภัย
 5. แผนประกันภัยนี้ ไม่รับประกันภัยรถจักรยานประเภทดังต่อไปนี้
  5.1 จักรยานผาดโผน (Bicycle Motocross – BMX)
  5.2 จักรยานปั่นหลายคน (Tandem)
  5.3 จักรยานล้อเดียว (Unicycle)
  5.4 จักรยานดาวน์ฮิลล์ (Downhill Bike)

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ