fbpx

Bike for Lover สานฝันปั่นเพื่อน้อง ใจเกินร้อย ชิงถ้วยประธาน ณ อบต. ท่าคล้อ สระบุรี

ปั่น

สิงห์นักปั่นที่สนใจร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อน้องสนใจลงทะเบียนได้ครับ
12 มิถุนายน 2559 นี้นะครับ พี่น้องนักปั่นกับกิจกรรมการแข่งขันจักรยาน เพื่อชิงถ้วยประทานใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ณ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีนะครับ นอกจากจะได้สุขภาพดีแล้ว ยังได้ร่วมทำบุญกับน้องๆอีกด้วย

รับเพียง 1000 คันเท่านั้น ทุกท่านที่ร่วมงานจะได้รับโล่ประทาน และเสื้อที่ระลึก

จุดปล่อยตัว ณ อบต. ท่าคล้อ

ระยะทาง 60 กม.

http://maps.apple.com/maps?address=&ll= … 101.024094

พิกัด GPS 14.685847,101.024094

สามารถ Download kml ไฟล์ เพื่อไปเปิดศึกษาดูเส้นทางงานปั่น Bike for Lover สานฝันปั่นเพื่อน้อง ใจเกินร้อย อบต. ท่าคล้อ ได้ด้วย Link ด้านล่างเลยครับ

http://www.mediafire.com/download/50zef … %B8%A2.kml

สมัครผ่านระบบลงทะเบียนงานปั่น http://event.thaimtb.com

ค่าสมัคร 600 บาท

ประเภทการแข่งขัน
1. ประเภทจักรยานถนน (เสือหมอบ) รุ่น Open ชาย -หญิง
2. ประเภทจักรยานเสือภูเขา รุ่น Open ชาย – หญิง
3. ประเภททีมสวยงาม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์สัตว์เลี้ยงชนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายโดยใช้จักรยาน
3. เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นได้ใช้เวลาว่างจากการศึกษาให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งผลให้เยาวชนได้ห่างไกลยาเสพติด
4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ และสถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่
5. เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากภาคต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

13164364_535821696601517_3318366976259032284_n 13221491_535821716601515_8678585719871101795_n 13221561_535821819934838_8009192324636912253_n 13221606_535821823268171_4985691064984450124_n 13237638_535821866601500_8261871823329498071_n

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 11 มิ.ย. เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่ 14:00 น. จนถึง 18:00น
วันอาทิตย์ที่ 12 มิ.ย. ตั้งแต่เวลา 5:00 – 8:00 น.
พร้อมรับเสื้อที่ระลึกในวันลงทะเบียน

การปล่อยตัว ทุกประเภทจะปล่อยตัวห่างกัน 5 นาที
ลำดับที่ 1 ประเภทเสือหมอบชาย 9:00 น.
ลำดับที่ 2 ประเภทเสือหมอบหญิง
ลำดับที่ 3 ประเภทเสือภูเขาชาย
ลำดับที่ 4 ประเภทเสือภูเขาหญิง

การมอบถ้วยประทาน มีดังต่อไปนี้
1 ประเภทเสือหมอบชาย. รางวัลที่ 1-10
2 ประเภทเสือหมอบหญิง. รางวัลที่ 1-10
3 ประเภทเสือภูเขาชาย. รางวัลที่ 1-10
4 ประเภทเสือภูเขาหญิง. รางวัลที่ 1-10
5 ประเภททีมสวยงาม. 5 รางวัล

โล่ประทานที่ระลึก ได้รับทุกท่านเมื่อเข้าถึงเส้นชัย

กติกาและเงื่อนไขการแข่งขัน
ประเภทจักรยานถนน (เสือหมอบ)
1. การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ ( UCI ) และของสมาคมจักรยาน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อประเภทเสือหมอบ (Road Bike) เท่านั้น ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด
3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะและสายรัดคางให้เรียบร้อยตลอดการแข่งขัน
4. รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วิ่งแทรกขบวนนักแข่งเพื่อ เซอร์วิสทีมของตัวเอง นอกจากได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันเท่านั้น
5. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับและติดป้ายเบอร์สำหรับแข่งขันที่รถและเสื้อทุกคน
6. ระหว่างเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร
7. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรรมการจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัดตลอดเส้นทาง การแข่งขัน
8. ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถ เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
9. ผู้เข้าแข่งขัน หรือทีมแข่งขันใดมีเจตนากลั่นแกล้ง หรือกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดอุปสรรค หรืออันตรายต่อการแข่งขันของผู้อื่น จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
10. หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อ คณะกรรมการฯ
11. ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
12. การประท้วงผลการตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจัดการแข่ง ขัน ภายใน 30 นาที หลังจากประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน 2,000 บาท (ผลการประท้วงเป็นผล จะคืนเงินให้)
13. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นอันสิ้นสุด
14. เนื่องจากในการแข่งขันครั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดงานฯ ได้ใช้ทางสาธารณะและทางหลวงจังหวัด ดังนั้น ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

ประเภทจักรยานเสือภูเขา
1. การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของคณะกรรมการการแข่งขันเท่านั้น
2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อ ตัวถังต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น
3. แฮนด์ต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น
4. วงล้อต้องเป็นขนาด 26 – 29 นิ้ว
5. สามารถใช้ยางเสือภูเขาทุกชนิด ขนาดของยางหน้ายางไม่ต่ำกว่า 1.9 นิ้วขึ้นไป
6. จานขับเคลื่อนหน้าต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น (สูงสุดไม่เกิน 48 ฟัน) ส่วนเฟือง ขับเคลื่อนหลังไม่จำกัด
7. ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด
8. สามารถใช้โช๊คหน้า. แต่ไม่อนุญาตให้ใช้ตะเกียบ
9. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะและสายรัดคางให้เรียบร้อยตลอดการแข่งขัน
10. รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วิ่งแทรกขบวนนักแข่งเพื่อ เซอร์วิสทีมของตัวเอง นอกจากได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันเท่านั้น
11. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับและติดป้ายเบอร์สำหรับแข่งขันที่รถและเสื้อทุกคน
12. ระหว่างเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร
13. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรรมการจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัดตลอดเส้นทางการแข่งขัน
14. ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถ เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
15. ผู้เข้าแข่งขัน หรือทีมแข่งขันใดมีเจตนากลั่นแกล้ง หรือกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดอุปสรรค หรืออันตรายต่อการแข่งขันของผู้อื่น จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
16. หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อ คณะกรรมการฯ
17. ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
18. การประท้วงผลการตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจัดการแข่ง ขัน ภายใน 30 นาที หลังจากประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน 2,000 บาท (ผลการประท้วงเป็นผล จะคืนเงินให้)
19. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นอันสิ้นสุด
20. เนื่องจากในการแข่งขันครั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดงานฯ ได้ใช้ทางสาธารณะและทางหลวงจังหวัด ดังนั้น ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

ทีมผู้จัดงาน
เอก SCG
ทีมงานก่อกรรมดี

เบอร์โทรศัพท์ของคณะผู้จัดงาน

084-666-6698 ลุงตุ้ย
089-675-2406 อดัม
086-677-9767 เอกรินทร์
081-329-3476 ไพศาล
086-330-4468 สมบัติ

ทีมผู้ควบคุมการแข่งขัน
ร.อ.สุรพล สุขช่วย ( พี่มี่ ) 091-739-2212

ประธานจัดงาน
นาย ทนงยุทธ จันทกูล
( นายก อบต.ท่าคล้อ )

ทีมทีปรึกษากิติมศักดิ์

นาย สันติ ลิ่มมณี
( นายก อบต.หินซ้อน )

พ.ต.อ.นรงค์ แสวงจิตร์
( ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี )

คุณ ชูเกียรติ สัจจะไพศาล
( ประธานชมรมจักรยานจังหวัด )

Fan Page : MOL Bike for Love

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ