fbpx

ภาพกิจกรรม “ปั่นกินลม ชมวิว ชวนพิฆาตยุงลาย”ที่เมืองอุบล

13125027_1112787755444183_3481302808348550806_n

สุขภาพที่ดี….มีค่าดั่งทอง!! เทศบาลนครอุบลราชธานียุคใหม่ ให้ความสำคัญ จึงจัดกิจกรรมเกี่ยวกับจักรยานต่อเนื่อง วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 ระยะทาง 15 กม ในธีมงาน “ปั่นกินลม ชมวิว ชวนพิฆาตยุงลาย” ตักบาตรฮิมมูล‬  ถนนสายวัฒนธรรม ท่าน้ำวัดหลวง กินลมชมวิวมูลน้อย-ห้วยวังนอง สิ้นสุดจุดเซลฟี่หอไตรวัดทุ่งศรีเมือง

ภาพกิจกรรม  ทำบุญตักบาตร ณ ถนนสายวัฒนธรรม(ท่าน้ำวัดหลวง) ในกิจกรรม”ปั่นกินลม ชมวิว ชวนพิฆาตยุงลาย” ระยะทาง 15 กม.เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวลดการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่าย และรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมส่งเสริมการปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือใช้ในชีวิตประจำวัน ลดใช้พลังงานลดค่าใช้จ่าย‬ และรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

13083118_605766699581242_6740297894411359394_n 13096159_1112787492110876_1433305590081824464_n 13100721_1112788588777433_6590941918933516271_n 13103553_1112787608777531_3504795602802524424_n 13124577_606249826199596_7533212330832565686_n 13124693_1112787402110885_2456404401047969818_n 13125027_1112787755444183_3481302808348550806_n ปั่นกินลม ปั่นกินลม1 ปั่นกินลม3

ประชาชนพึงเล็งเห็นความสำคั
และกลับมาสนใจในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก
เพียง “ยุงลาย” ตัวนิดเดียว ก็สามารถคร่าชีวิตคนได้

…. ที่สำคัญการควบคุมโรคไข้เลือดออกจะประสบความสำเร็จได้จริง ให้ลูกน้ำยุงลายเหลือน้อยที่สุด ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกครอบครัวในชุมชน การป้องกันในบ้านของตนเอง ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ หรืออสม. ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ำยุงลาย

>>วิธีปฏิบัติง่ายๆ เป็นประจำทำให้ติดเป็นนิสัย
….มาตรการ 3 เก็บ “เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย”
เพื่อให้ทุกบ้านปรับพฤติกรรมการเก็บจนเป็นนิสัย ดังนี้
1. เก็บ.. ขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
2. เก็บ.. บ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก
3. เก็บ.. น้ำให้มิดชิดปิดไม่ให้ยุงลายวางไข่
และเสริมด้วยการขัดล้างไข่ยุงลายตามขอบภาชนะใส่น้ำด้วย
ก็จะป้องกันการเกิดยุงลายและไข้เลือดออกได้เป็นอย่างดี โดยต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำในชุมชน ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมมือกันทำกิจกรรมตามมาตรการ 3 เก็บในพื้นที่ 6 ร. ดังนี้

1.โรงเรือน(บ้าน/ชุมชน)
2.โรงเรียน(สถานศึกษา/สถานเลี้ยงเด็กเล็ก)
3.โรงพยาบาล
4.โรงแรม/รีสอร์ท
5.โรงงาน/กลุ่มอุตสาหกรรม
6.โรงธรรม(วัด/มัสยิด/โบสถ์)

ภาพ : Dede

 

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ