fbpx

รถเมล์ เทศบาลเชียงใหม่ เอาใจนักปั่นจักรยาน

ขนจักรยาน

“กระป๋องน้อย” รถมินิบัสใหม่คันเล็กสีขาว ขนาด 21 ที่นั่ง จำนวน 12 คัน ติดตั้งที่เก็บจักรยานหน้ารถ ถูกนำมาทำเป็น “ระบบขนส่งมวลชน รถประจำทาง” ในเมืองเชียงใหม่จำนวน 2 สาย โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ …. เมื่อไม่สามารถพึ่งพาการพัฒนาด้านระบบขนส่งมวลชนจากส่วนกลางได้ ท้องถิ่นก็ต้องทำกันเอง ช่วยกันใช้บริการ และช่วยกันสนับสนุนโครงการขนส่งมวลชนที่สะดวก ปลอดภัย

หวังว่าในอนาคตอันใกล้ จะมีการจัดหารถเพิ่ม และเพิ่มจำนวนสายรวมถึงความถี่ในการปล่อยรถ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและเพิ่มความน่าใช้ให้มากขึ้น

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ