fbpx

ร้อยละ 70 ของนายกเทศมนตรี อเมริกันสนับสนุนให้ใช้จักรยาน มากกว่ารถยนต์

69bicycles

ประเทศมหาอำนาจ อย่างอเมริกัน ผู้นำประเทศอย่าง นายกเทศมนตรี  ส่วนใหญ่สนับสนุนการจัดพื้นที่ให้จักรยานมากกว่าให้รถแล่นหรือจอดรถยนต์ แบ่งพื้นที่ถนนที่ให้รถแล่นและจอดมาทำทางจักรยาน

หน่วยงานความริเริ่มในเรื่องเมืองใหญ่ (Initiative on Cities)ของมหาวิทยาลัยบอสตันในสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มโครงการสำรวจความเห็นของนายกเทศมนตรีที่บริหารเมืองที่มีขนาดและระดับความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจต่างๆ ในสหรัฐฯ ขึ้นในปี 2014

เพื่อให้เข้าใจว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างไร, อะไรที่พวกเขาเห็นว่าเป็นสิ่งท้าทาย, ความสัมพันธ์ต่างๆ และพวกเขาได้แรงดลใจในการทำงานมาจากไหน จากความเป็นจริงของเมืองที่พวกเขาบริหาร และเสนอสิ่งที่ค้นพบจากการสำรวจออกมาเป็นประเด็นเฉพาะต่างๆ ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงกิจการตำรวจและความไม่เสมอภาคกัน และเพิ่งเปิดเผยรายงานการสำรวจของปี 2015 ออกมา

ร้อยละ 70 ของนายกเทศมนตรีที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจ (หรือจำนวนจริง 89คน) ซึ่งมาจากเมืองในทุกขนาดและทุกแนวคิดทางการเมืองสนับสนุนการทำให้ผู้ใช้จักรยานสามารถใช้ถนนในการสัญจรได้สะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น แม้จะต้องเอาพื้นที่ถนนที่เคยจัดให้รถยนต์แล่นและจอดมาทำช่องทางให้จักรยานก็ตาม

เมื่อจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณมาให้ในด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมือง นายกเทศมนตรีในการสำรวจร้อยละ 20 จัดให้การจัดสรรงบประมาณมาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้เมืองที่พวกเขาบริหารเป็น “เมืองที่เป็นมิตรกับจักรยาน” เป็นหนึ่งในสามเรื่องที่พวกเขาให้ความสำคัญมากที่สุด และหากเมืองของพวกเขามีทุนขนาดเล็กมาใช้อย่างไม่จำกัดกับโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โครงการที่เกี่ยวกับจักรยานและคนเดินเท้าเป็นโครงการที่พวกเขาจะเลือกทำเป็นอันดับแรก ก่อนหน้าโครงการที่เกี่ยวกับสวนสาธารณะ ถนน และอาคารต่างๆ ของเมือง

ที่มากวิน ชุติมา กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย Most Mayors Agree—Add More Bike Lanes Instead of Parking โดย Caitlin Giddings ใน bicycling.com

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ