fbpx

ปีติภาพถ่ายหาชมยาก สมเด็จพระบรมฯ ทรงสอน ‘องค์ที’ ว่ายน้ำ ณ ประเทศเยอรมนี

v'8nmu

ภาพจากเฟสบุคส่วนตัว ของหมอหยอง สุริยัน หมอหยอง สุจริตพลวงศ์ ณ ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นของนายสุริยัน สุจริตพลวงศ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดงานกิจกรรมพ­ิเศษ Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ ได้เผยแพร่ภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยี่ยมพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ระหว่างปิดเทอมและทรงสอนว่ายน้ำ เพราะต้องการ ให้รู้จักช่วยเหลือตัวเอง ฝึกทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความอดทน และเกิดความเป็นผู้นำที่ดี พร้อมมีข้อความบรรยายภาพว่า

@ความรักความผูกพันอันยิ่งใหญ่ของพ่อที่ม­ีต่อลูก ไม่มีวันหมดตราบลมหายใจสุดท้าย ปิดภาคเรียนเล็ก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงเยี่ยมพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกร รัศมีโชติ ฝึกว่ายน้ำ ความอดทน และความเป็นผู้นำพร้อมจะถวายงานแผ่นดิน”

v'8nmu- พระบรม องที พระบรม ว่ายน้ำ ว่ายน้ำองที องค์ที องค์ที2 องที1

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ