fbpx

เร่งประสานห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เพิ่มจุดจอดจักรยาน จาก กทม.

 

ที่จอดจักรยานกทม.ได้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ จัดหาที่จอดจักรยานในห้างสรรพสินค้า และอยู่ในแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนสายหลักเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานของประชาชน

นายทวีศักดิ์  เลิศประพันธ์ ผอ.สจส. กล่าวว่า กทม.ได้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และอยู่ในแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนสายหลัก เพื่อจัดให้บริการพื้นที่จอดจักรยานสำหรับประชาชน ล่าสุดห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ บางแค ได้จัดที่จอดรถจักรยานจำนวน 100 คัน เพื่อให้บริการประชาชนที่ใช้บริการห้างหรือต้องการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน สายหลัก        ซึ่ง กทม.จะเดินหน้าขอความร่วมมือห้างอื่นๆ ต่อไป โดยเฉพาะห้างในแนวเส้นทางรถไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในการเดินทางมากขึ้น

– กทม.ได้จัดทำเส้นทางจักรยานในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เน้นการปรับปรุงพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ให้เป็นเส้นทางจักรยาน เพื่อให้คนในชุมชนสามารถใช้จักรยานในการเดินทางระยะใกล้ภายในชุมชนและ พื้นที่ใกล้เคียงระยะทางไม่เกิน 2 กิโลเมตรได้อย่างสะดวก โดยจะดำเนินการนำร่องในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานชุมชนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง

ที่มาข่าว กทม. ภาพ www.greenworld.or.th

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ