fbpx

วิชาจักรยาน สาขาพลศึกษา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วิชาจักรยานวิชาจักรยาน

ชาวthaibike.orgทรากันหรือเปล่าว่า จักรยานเป็นวิชาหนึ่งที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย  ของ “อาจารย์แชล่ม บุญลุ่ม”  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี   การจัดแข่งวิ่งมารา­ธอนแล้ว ที่คนทั่วไปรับรับรู้ว่าดังระดับประเทศแล้ว  ยังโดดเด่นมากในเรื่องของจักรยาน ทั้งทริปจักรยาน การแข่งขันจักรยาน และการออกแบบหลักสูตรวิชาจักรยานขึ้นเมื่อ 7 ปีก่อน

จักรยานบูรณาการการเรียนรู้  โดยไม่ได้สอนในลักษณะของวิชาพลศึกษา แต่เน้นให้ทำความเข้าใจกับจักรยานในทุกมิต­ิจนทำให้ผู้เรียนวิชานี้ใช้จักรยานอย่างถูก­ต้อง ปลอดภัย และหลงรักจักรยาน โดยผศ.แชล่ม บุญลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขาวิชาพลศึกษา

ปัจจุบันหลักสูตรนี้กำลังจะนำไปปรับใช้ในอ­ีกหลายมหาวิทยาลัย ไปพูดคุยกับ “อาจารย์แชล่ม บุญลุ่ม” ผู้บุกเบิกโครงการด้านจักรยานของมหาวิทยาล­ัยในหลายด้าน และไปดูว่าวิชาจักรยานที่สอนนั้นเปลี่ยนแป­ลงความคิดที่มีต่อจักรยานของเด็กๆ ได้อย่างไร

ขอบคุณที่มา program.thaipbs.or.th

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ