fbpx

มุ่งสู่ “เมืองจักรยาน” ในอนาคต “ไบก์เลน” 78ล้านเชียงใหม่

 ไบท์เลน

จังหวัดเชียงใหม่ในฐานะเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การลงทุนและการท่องเที่ยว ก็อยู่ในช่วงอัตราเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เมืองจักรยานเช่นกัน ด้วยการขับเคลื่อนการพัฒนาเส้นทางจักรยาน (Bike Lane) เชื่อมโยงเป็นวงรอบด้วยงบประมาณที่ถมลงมากว่า 78 ล้านบาท โครงข่ายทางจักรยานเชียงใหม่ เป็น Loop การพัฒนาที่เชื่อมโยงกันเป็นวงรอบ มีศักยภาพที่เอื้อต่อการใช้งานจริงในหลายวัตถุประสงค์ เป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนผ่านเมืองเชียงใหม่ มุ่งสู่ “เมืองจักรยาน” ในอนาคต

กรมทางหลวงได้เปิดใช้ “ทางจักรยานเชียงใหม่” บนทางหลวงหมายเลข 121 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เป็นเส้นทางแรกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558 มีจุดเริ่มต้นจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา-สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี-อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า รวมระยะทาง4.5 กิโลเมตร ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างราว 19.8 ล้านบาท

เลน

สำหรับทางจักรยาน (Bike Lane) เส้นทางนี้แบ่งเป็น 2 ช่องทาง คือ ช่องทางสำหรับจักรยาน และช่องทางสำหรับผู้วิ่ง หรือเดินออกกำลังกาย ซึ่งช่องทางสำหรับจักรยานจะมีทั้งขาไปและขากลับ มีความกว้าง 1.5 เมตร เป็นเส้นทางเฉพาะจักรยานที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้จักรยานทุกกลุ่ม

ทั้งการปั่นออกกำลังกาย การปั่นเพื่อการท่องเที่ยว และการปั่นในชีวิตประจำวัน โดยตลอดแนวเส้นทางระยะ 4.5 กิโลเมตร ขนานไปกับคลองชลประทาน ถือเป็นเส้นทางจักรยานที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยสูงและมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า กระทรวงคมนาคมมีแผนพัฒนาทางจักรยาน (Bike Lane) ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 13 เส้นทาง โดยจัดสรรงบประมาณพัฒนาไว้ทั้งสิ้น 400

ล้านบาท ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีโครงการพัฒนาทางจักรยานในหลายเส้นทางเชื่อมโยงเป็นวงรอบ (Loop) โดยเส้นทางแรกที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้วคือ ทางหลวงหมายเลข 121 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานตามแบบทางจักรยานของประเทศออสเตรเลีย

สำหรับวัตถุประสงค์สำคัญของการพัฒนา”ทางจักรยานเชียงใหม่” เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานทุก ๆ รูปแบบ ลดมลพิษสร้างเมืองให้น่าอยู่ ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ซึ่งเส้นทาง 121 นี้ในหลักใหญ่แล้วเป็นไปในแนวทางเพื่อการออกกำลังกาย มีประชาชนเข้ามาปั่นออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก

“ในเชียงใหม่มีอีกหลายเส้นทางที่เราจะทำรองรับการใช้จักรยานที่เพิ่มมากขึ้นนักปั่นต่างชาติก็เดินทางเข้ามาปั่นที่เชียงใหม่กันมากขึ้น ซึ่งการทำทางจักรยานทุกเส้นทางต้องมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อเป็นจุดหมายการปั่นในระดับสากล ขณะที่คนเชียงใหม่เองก็ได้ใช้ทางจักรยานที่ดีและมีมาตรฐานด้วย เกื้อหนุนกันทุกกลุ่ม” นายอาคมกล่าว

ขอบคุณที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ