fbpx

99คาราวานบุญ คนปั่นจักรยาน งดเหล้าครบพรรษา

คาราวานบุญงดเหล้าครบพรรษ

ใกล้เข้าพรรษาแล้วนำกิจกรรมดีดี มาฝากชาวthaibike.org  ด้วยทางเครือข่ายงดเหล้าและนักปั่นจักรยานจิตอาสา รณรงค์ให้ประชาชนเตรียมพร้อมเข้าสู่เทศกาลงดเหล้าครบพรรษา  า วันที่11-19 กค. 58 เส้นทาง กทม.- ชัยนาท รวมระยะทาง333 กม.

ขบวนจักรยาน

“กิจกรรม 999 คาราวานบุญ” เป็นการรวมตัวของบรรดานักปั่นจักรยานกว่า 200 ชีวิต จัดขึ้นด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เชิญชวนประชาชน นักปั่นจักรยานและทุกภาคส่วน รวมพลังรณรงค์งดเหล้าให้ครบพรรษาอย่างต่อเนื่อง

โดยปั่นไปตามเส้นทางจักรยาน เริ่มต้นที่วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ผ่านวัดต่าง ๆ ใน นนทบุรี ปทุมธานี เรื่อยไปจนถึงจังหวัดชัยนาท  และจุดต่อไป คือ วัดไผ่เหลือง, วัดโบสถ์, วัดท่าการ้อง พระนครศรีอยุธยา, วัดขุนอินทประมูล อ่างทอง, วัดศาลาแดง สระบุรี, วัดโพธิ์เก้าต้น ลพบุรี, วัดโบสถ์อินทร์บุรี สิงห์บุรี, วัดปากคลองมะขามเฒ่า ชัยนาท

เพื่อเป็นการร่วมแสดงพลัง สร้างความตระหนักต่อประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้จักรยานในการปั่นเพื่อสุขภาพ ต้องจบชีวิตจากการขาดสติ หรือจากการเมาสุราของผู้ใช้รถใช้ถนน

จากผลสำรวจพฤติกรรมการดื่มของประชาชนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2557 ของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา พบว่า นักดื่มมีพฤติกรรมงดดื่มในเทศกาลเข้าพรรษา ถึงร้อยละ 83.4 โดยงดตลอดเทศกาลเข้าพรรษา ร้อยละ 39.4, งดเป็นบางช่วง ร้อยละ 23.3 และไม่งดแต่ลดปริมาณลง ร้อยละ 20.8 ในขณะที่ร้อยละ 16.6 มีผู้ดื่มปกติ ไม่แตกต่างจากช่วงก่อนเข้าพรรษา

นอกจากนี้ ยังพบว่าการจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้า ส่งผลให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มลง โดยงดดื่มตลอดช่วงเข้าพรรษามากถึง 8 ล้านคน จาก 17 ล้านคน และประมาณ 9 ล้านคนลดการดื่ม เพราะช่วยประหยัดเงินเฉลี่ยคนละ 1,455 บาท

 

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ